Informació al Ciutadà

Tràmits administratius

Img Portada

Autoritzacions

Centres, servicis i establiments sanitaris

Oficines de farmàcia, productes farmacèutics i sanitaris; farmacioles

Fabricació "a mida", distribució i venda, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris

Òptiques