Información al Profesional

Sistema d'Informació en Addiccions

Imagen Portada Profesional

Sistema d'Informació en Addiccions

L’estructura bàsica per a la recollida ordenada d’informació en matèria de drogodependències a la Comunitat Valenciana és el Sistema Autonòmic Valencià d’Informació en Addiccions (SAVIA). Este sistema constituïx, en el nostre àmbit territorial, la font notificadora al Sistema Estatal d’Informació Permanent sobre Addiccions a Drogues (SEIPAD) de l’Observatori Nacional sobre Drogues (OED), dins de la Delegació del Govern sobre el Pla Nacional sobre Drogues.

En el SAVIA s’incorporen els tres indicadors de l’antic SEIT (Sistema Estatal d’Informació en Toxicomania) i del seu punt notificador valencià SAVIT (Sistema Autonòmic Valencià d’Informació en Toxicomania): Indicador Admissió a Tractament, Indicador Urgències Hospitalàries, Indicador Mortalitat (Morts RASUPSI o Morts per Reacció Aguda a Substàncies Psicoactives), els quals es van constituir com el primer sistema de notificació i registre de casos homogeni i mantingut (sistema de vigilància epidemiològica) i encara vigents per a tot el territori nacional.

Indicador Admissió a Tractament (IAT)

Indicador Urgències Hospitalàries (IUH)

Indicador Mortalitat (Morts RASUPSI)


Per a visualitzar les pàgines del DOGV és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Podeu aconseguir-ne una còpia gratuïta.

Ir a la página oficial de Adobe Acrobat