Informació al Ciutadà

Direcció General de Recursos Humans

Concursos oposició i Concursos de trasllats
Convocatòria provisió de puestos funcionari-interí Concursos Oposició Concursos de Trasllat Oferta 2006
Img Portada

Convocatòria provisió de puestos funcionari-interí

No existeixen convocatòries actualment

Concursos oposició

Veure informació


Concursos de trasllats

Veure informació


Oferta 2006

ORDE de 12 de febrer del 2007, del conseller de Sanitat, per la qual s'aprova el barem de mèrits d'aplicació als concursos de trasllats per a la provisió de places de Personal Estatutari al Servici d'Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana.

Decret 39/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació de personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut per al 2005.(Les convocatòries relatives a esta oferta, es publicaran a partir del mes d'octubre).