Informació al ciutadà

Direcció General de Recursos Humans

Borsa de Treball de Salut Pública
Auxiliar de Salut Pública Farmacèutics de Salut Pública Tècnic Especialista Higiene Aliments Tècnic Especialista Laboratori Tècnic Mig Salut Pública Tècnic de Laboratori Tècnic de Salut Pública Tècnic Higiene Aliments Veterinari d'Àrea
Imagen Portada Professional

Auxiliar de Salut Pública

Veure informació


Farmacèutics de Salut Pública

Resolució publicació nous llistats definitius per orde de puntuació, corregits els errors detectats

Resolució conjunta del director general de Recursos Humans i del director general d'Investigació i Salut Publica per la qual es convoca als 60 primers integrants de la borsa de treball de farmacèutics de salut pública a un acte únic per a la cobertura de vacants, el dia 12 de setembre de 2012 a les 10:00h. en el saló d'actes del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, en av. Catalunya, 21, (València)

Veure informació


Tècnic Especialista Higiene Aliments

Veure informació


Tècnic Especialista Laboratori

Veure informació


Tècnic Mig Salut Pública

Veure informació


Tècnic de Laboratori

Veure informació


Tècnic de Salut Pública

Veure informació


Tècnic Higiene Aliments

Veure informació


Veterinari d'Àrea

Veure informacióNota: Esta pàgina té caràcter informatiu no tenint valor legal.