Informació al Ciutadà

Salut mental

Img Portada

Salut mental

Cartera de servicis de salut mental

Cartera de servicis de salut mental.

Programes Psicoterapèutics de la cartera de servicis de Salut Mental

Atenció a la familia - Cuidador principal.

Coordinació: Equip d'atenció primària i unitat de salut mental.

Altres programes: Atenció domiciliària en salut mental.

Transtorn mental comú: Contracte terapèutic.

Transtorn mental greu: PAI.

Ingrés voluntari

Protocol d'actuació per a l'ingrés involuntari en unitats de psiquiatria.