Información al Profesional

Guia de Recursos en Drogodependències

Imagen Portada Profesional

Guia de Recursos en Drogodependències

Segons l'article 3 del Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, sobre registre i acreditación de centres i servicis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, a la Comunitat Valenciana (“Definició de centres i servicis i prestacions bàsiques”) només es consideraràn huit tipologíes de centres i servicis.

Aquestes huit tipologíes s'estructuren segons el Pla Estratègic sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius a la Comunitat Valenciana 2006-2010, aprobat per acord del Consell de data 12 de gener de 2007, en cinc arees:

Àrea de Prevenció

Unitats de Prevenció Comunitària (UPC)

Àrea d'Assistència Sanitària

Unitates de Conductes Addictives (UCA)

Unitats de Desintoxicació Hospitalària (UDH)

Unitats de Deshabituació Residencial (UDR)

Àrea d'Evitació i Reducció de Danys

Centres de Trobada i Acollida (CEA)

Àrea d'Integració Social

Centres de Dia (CD)

Vivendes Tutelades (VT)

Àrea d'ajuda a drogodependents amb problemes jurídic-penals

Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències (UVAD)


Per a visualitzar les pàgines del DOGV és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Podeu aconseguir-ne una còpia gratuïta.

Ir a la página oficial de Adobe Acrobat