Información al Profesional

Estudis i Enquestes

Imagen Portada Profesional

Estudis i Enquestes

Des de 1996, a fi d’aconseguir eol major Grau posible de coneixement del probleme, la Generalitat realitza enquestes pròpies sobre el consum de substàncies, amb la mateixa metodologia en totes elles per a permetre la comparabilitat. Bianualment, en els anys pars, es realitza una enquesta domiciliària sobre el consum de drogues dirigida a la població general valenciana major de 15 anys.

Evolució del consum de substŕncies en la CV 1996-2008

A més, la Comunitat Valenciana participa de les enquestes que des de 1994 es promouen a nivell nacional tant en població general (espanyols entre 15 i 65 anys) com en població escolar (alumnes entre 14 a 18 anys).

Podem trobar informació relativa a les dites enquestes en
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/estudios/home.htm

A mčs a mčs, la Comunitat Valenciana realitza altres estudis sectorials:

Estudi d'hŕbits de joc en la Comunitat Valenciana.
Evolució 1999, 2001 i 2006.


Per a visualitzar les pŕgines del DOGV és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Podeu aconseguir-ne una cňpia gratuďta.

Ir a la página oficial de Adobe Acrobat