Escola Infermeria

Plan de Estudios

Desarrollo de la actividad docente

Imagen Portada Professional

Desenvolupament de l'activitat docent

L'activitat docent es desenvolupa en dos quadrimestres, en els que es dividix el curs acadèmic.

Primer any: els dos quadrimestres són teòrics.

Segon any: el primer quadrimestre és de caràcter teòric i el segon pràctic.

Tercer any: igualment, el primer període és teòric i el segon pràctic.

Les pràctiques clíniques del mòdul 1.5 "Pràctiques d'Infermeria Médico-Quirúrgica I" (segon curs) es realitzen en les àrees següents:

Les pràctiques clíniques del mòdul 3.3. "Pràctiques d'Infermeria Materno-Infantil" (segon curs) es realitzen en les àrees següents:

Les pràctiques clíniques del mòdul 1.6 "Pràctiques d'Infermeria Médico-Quirúrgica II" (tercer curs) es realitzen en les àrees següents:

Les pràctiques clíniques del mòdul 2.5. "Pràctiques de Salut Pública i Infermeria Comunitària" (tercer curs) es realitzen en els següents Centres de Salut:

Paterna Moncada
Burjassot Trinitat
Godella i Rocafort Salvador Allende i Arquitecto Tolsá
Benimamet Trafalgar
Benicalap Economista Gay i Tendetes

Les pràctiques clíniques dels mòduls 10.1. "Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental", 7.1. "Administració dels Serveis d'Infermeria" i 8.1. "Infermeria Geriàtrica", es realitzen en diversos servicis de Salut Mental i Residències assistides.

Les pràctiques clíniques de l'optativa "Pla d'Actuació en situacions d'emergència Médico-Quirúrgica", es realitzen en Unitats Medicalizadas del Servici d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU).

Les pràctiques clíniques de l'optativa "Infeccions Hospitalàries" es realitzen en Quiròfans d'urgències i programats de l'Hospital General Universitari La Fe.

El període pràctic és una etapa molt important dins de la formació infermera; els alumnes entren en contacte amb situacions reals i açò els proporciona experiències personals que els ajuden a créixer i formar-se com a professionals i com a persones.

En la nostra Escola les ensenyances pràctiques són tutelades personalment per les professores de les matèries d'Infermeria, que s'encarreguen de:

La avaluació dels alumnes consensuada amb les en­fermeras dels servicis, al finalitzar les pràctiques. Realitzar les pràctiques.