Escola Infermeria

Informació General

Principis Ètics

Imagen Portada Professional

Principis Ètics

L'Escola d'Infermeria La Fe assumix el Codi Deontològic del Consell Internacional d'Infermeria de l'any 2000 (ANNEX 1) i el Codi Deontològic de l'Infermeria Espanyola de 1989 (ANNEX 2), tractant de transmetre i orientar als alumnes en els valors que emanen dels principis ètics de tals codis.