Escola Infermeria

Informació General

Plànols de Situació

Imagen Portada Professional

Plànols de situació de la EUE La FE

Imatge Plànols de situació

LÍNIES DE METRO: 1,2
PARADES METRO:
“Campanar”
“Turia”

LÍNIES D'AUTOBUSSOS:
1,2,8,22,60,61,62,63,73,79,80,89,90

DIRECCIÓ POSTAL:
Av. de Campanar, 21
46009 VALENCIA

TELÉFONS EUE LA FE:
+34 96 386 27 92
+34 96 197 30 22

FAX EUE LA FE: +34 96 197 30 84

CORREU ELECTRÒNIC:escuelaenf_inf@gva.es

Imatge Plànols de situació

Imagen Indicador Escola d'Infermeria

Imagen Indicador Presa de mostres

Imagen Indicador H. de Rehabilitació

Imagen Indicador Gimnàs

Imagen Indicador C. de Grans Cremats

Imagen Indicador C. Nacional de Dosimetría

Imagen Indicador Unitat de Genètica,
Anatomía Patològica,
Coagulopatíes Congénites

Imagen Indicador Centre d'Investigació

Imagen Indicador Consultes Externes

Imagen Indicador Hospital General

Imagen Indicador Centre d'Informàtica

Imagen Indicador Hospital Maternal

Imagen Indicador Hospital Infantil

Imagen Indicador Mortuori

Imagen Indicador Centre d'Especialitats
"Carrer Alboraia"