Escola Infermeria

Informació General

Fins de l'Escola

Imagen Portada Professional

Fins

L'Escola Universitària d'Infermeria La Fe, té com a fi principal:

"Ajudar al desenvolupament gradual de cada alumne cap a una maduresa que li capacitarà per a exercir les activitats professionals d'acord amb les necessitats de la societat".

Per a la consecució d'este objectiu Institucional, la formació de l'alumne estarà orientada cap al desenvolupament de les següents capacitats i habilitats: