Escola Infermeria

Avaluació en Qualitat

Imagen Portada Professional

Avaluació en Qualitat

A l'octubre del 2002, la direcció de l'EUI La Fe, va establir contacte formal amb el GADE (Gabinet d'Avaluació i Diagnòstic Educatiu) de l'Universitat de València, Estudi General.

Esta institució és la responsable per al nostre centre de l'avaluació en qualitat de la titulació que s'impartix en esta Escola Universitària d'Infermeria La Fe, i en les altres institucions acadèmiques depenents de l'Universitat de València.

La dita avaluació forma part del segon Plà Nacional de la Qualitat de les Universitats espanyoles.

A partir de llavors, s'han superat diversos procediments establits a este efecte. Amb això, esta Escola s'integra de ple en un dels objectius prioritaris en el camp formatiu universitari a Espanya. Este objectiu foidntal d'increment en la qualitat docent de les institucions universitàries, perseguix la integració, homologació i acreditació dels centres universitaris a Europa, en un Espai Europeu d'Educació Superior comú per a tots els països membres.

Pot accedir a continuació als documents i resultats per a la dita finalitat.

  1. Autoavaluació prèvia per part de l'EUI La Fe
  2. Avaluació i informe per mitjà del Comité d'Experts Externs
  3. Informe Final de l'Avaluació de la Titulació en l'EUI La Fe