Informació al Ciutadà

Donació i trasplantament

El paper dels professionals sanitaris en l'ajuda als familiars

El professional sanitari ha de comportar-se amb els familiars del difunt amb tacte, respecte i empatia. El llenguatge que ha d'utilitzar ha de ser clar, directe i senzill.

Imagen Portada Professional

L'ajuda a les famílies

Objectius de l'ajuda al malalt Avaluació del dol immediat Els riscos que pot comportar un dol Ajuda en el dol immediat

Objectius de l'ajuda al malalt

Avaluació del dol immediat

Els dos aspectes que cal considerar són: el patiment de qui està de dol i els riscos aparellats.

És difícil distingir entre el dolor i l'aflicció "normals" i "anormals", fins que transcórreguen uns quants rnesos, o més, des de la mort del ser volgut.

Però sempre el patiment de qui està de dol és major si es tracta de: morts inesperades, "inoportunes" per l'edat o les circumstàncies, un fill de poca edat o inclús adolescent, el cònjuge.

Els riscos que pot comportar un dol

Són factors de risc el tipus de mort, les característiques de la relació entre qui està de dol i el difunt, les característiques del supervivent i les circumstàncies socials.

Les idees de suïcidi són freqüents en el cas de la mort d'un xiquet menut de manera sobtada i inesperada, en viudos, ancians i hòmens que perden sa mare.

Els supervivents més vulnerables poden ser: les ames de casa que no treballen fora de la llar, les persones amb xiquets menuts en casa, els quals patixen també un risc, i les persones que expressen intensos sentiments de culpabilitat.

Les circumstàncies socials adverses es donen en persones de baixa condició socioeconòmica, en les que tenen suport social inadequat, en les que viuen soles, en les que han tingut trastorns psiquiàtrics previs i també en les que abusen de l'alcohol o d'altres drogues.

Crisis agudes de desorganització conductual, en les quals és millor no intervindre si les solucionen familiars o amics. En altres casos, el professional ha de mantindre una actitud tolerant, empàtica, sense crítiques ni juís de valor i tractant sempre de calmar l'angoixa del qui està de dol.

La possible demora potencial del dol i també la possible cronificació.

Estos riscos han de valorar-se cuidadosament i, si es dubta, avisar el psiquiatre.

Ajuda en el dol immediat

L'ajuda al qui està de dol i a la resta de la família ha de prestar-se per mitjà d'intervencions en distints moments:

Quan el pacient està molt greu

Quan el ser volgut mor

Les primeres hores del dol.

Durant les primeres hores del dol, es tindran en compte les directrius següents: