Informació per al Professional

Diabetis

Imatge Portada Professional

DIRECTORI

Director del Pla de Diabetis de la Comunitat Valenciana.
Miguel Catalá Bauset
Conselleria de Sanitat de la Generalitat.
Adscrit a la D.Gª Ordenació, avaluació i investigació sanitària
Telèfon: 96 386 99 74
Cap de Secció d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Clínic Universitari de València
Unitat de Referència en Diabetis


PUBLICACIONS DEL FONS EDITORIAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT

Fullets de la Campanya d'informació

      

Pla de diabetis: Fullet edició 2002

 

Pla de diabetis: Fullet edició 2009

 

Fullet sobre situacions crítiques en xiquets i jóvens diabètics

      

Pla de diabetis:
Fullet edició 2002

 

Pla de diabetis:
Fullet edició 2009

 

Fullet sobre situacions
crítiques en xiquets i
jóvens diabèticsPlans

      

Pla de diabetis de la C. Valenciana Edició de 1996

 

Pla de diabetis de la C. Valenciana Edició de 2006-2010

 

      

Pla de diabetis de la
C. Valenciana

Edició de 1996

 

Pla de diabetis de la
C. Valenciana
Edició de 2006-2010

 Manuals i guies

      

Manual d'educació diabetológica. Pla de diabetis de la C. Valenciana 2006-2010

 

Adaptació a la Guia d'Actuació Clínica: Diabetis. Millora de la consulta  d'infermeria 2003

 

Guia clínica d'actuació en diabetis risc cardiovascular 2006 Guies d'Actuació Clínica: Atenció Primària de la C. Valenciana: Fitxa de diabetis

      

Manual d'educació
diabetológica
Pla de diabetis
de la C. Valenciana
2006-2010

 

Adaptació a la Guia
d'Actuació Clínica:
Diabetis. Millora
de la consulta
d'infermeria  2003

 

Guia clínica
d'actuació en
diabetis risc
cardiovascular 2006

Guies d'Actuació
Clínica: Atenció
Primària de la
C. Valenciana:
Fitxa de diabetisEstudios

      

Manual de educación diabetológica. Plan de diabetes de la C. Valenciana 2006-2010

 

Adaptación a la Guía de Actuación Clínica: Diabetes. Mejora de la consulta  de enfermería 2003

 

      

Estudio Valencia :
Investigación de
la prevalencia
de Diabetes Mellitus y
Síndrome Metabólico:
Plan de Diabetes de
la Comunitat Valenciana, 2006-2010
Autor: Catalŕ Bauset,
Miguel; Girbés Borras,Juan

 

Estudio Valencia (II):
Prevalencia de
obesidad, hipertensión
arterial, dislipemia,
tabaquismo y resistencia
a la insulina :
Plan de Diabetes
de la Comunitat
Valenciana, 2006-2010
Autor: Catalŕ Bauset,
Miguel; Girbés Borras,Juan

 Documents de consentiment informat en endocrinologia

(Guia de documents de Consentiment Informat de la Conselleria de Sanitat):punxar