Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Prestaciķ Farmacčutica i Dietčtica

Prestaciķ Farmacčutica

Normativa Autonòmica sobre Receptes

Image Portada Farmàcia

Normativa Autonòmica sobre Receptes

 1. 13 de gener de 2010 - Resoluciķ de 13 de gener del 2010, resolució del Director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut pel qual s'establixen noves condicions en la prescripció, planificació i entrega de receptes mèdiques oficials de la Conselleria de Sanitat
 2. 12 de febrer de 2009 - RESOLUCIĶ de 19 de gener de 2009, del conseller de Sanitat, sobre la implantaciķ del programa de recepta informātica o electrōnica d’estupefaents en l’āmbit de l’assistčncia sanitāria pública de la Comunitat Valenciana. [2009/1411]
 3. 11 de febrer de 2009 - RESOLUCIÓ 9 de febrer del 2009, del director general de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat per a la implantació del programa pilot de recepta informàtica i/o electrònica d'estupefaents en l'àmbit de l'assistència sanitària pública de la Comunitat Valenciana. [2009/1387] (Diari Oficial número 5952)
 4. 19 de desembre de 2008 - RESOLUCIÓ 11 de desembre del 2008, del conseller de Sanitat, per la qual s'implanta el programa de recepta informàtica i/o electrònica d'estupefaents en l'àmbit de l'assistència sanitària pública de la Comunitat Valenciana. [2008/14765] (Diari Oficial número 5917)
 5. 18 de enero de 2008 - Instrucciones para impulsar medidas para desburocratizar las consultas.
 6. 16 de novembre de 2006 - Resolució de 8 de novembre de 2006, de l'Agència Valenciana de Salut, sobre la facturació de receptes provinents d'altres comunitats autònomes. (DOGV núm. 5389)
 7. 14 de juliol de 2005 - Resolució de 4 de juliol del 2005, del Conseller de Sanitat, sobre actualització dels requisits d'utilització de la recepta mèdica oficial de la Conselleria de Sanitat, amb firma electrònica reconeguda (DOGV núm. 5049).
 8. 30 de juliol de 2004 - Resolució de 14 de juliol de 2004, del conseller de Sanitat, de modificació de la Resolució de 4 de març de 2002, del conseller de Sanitat, per la qual s'adequa el format del document oficial informatitzat, recepta del Sistema Nacional de Salut de la Comunitat Valenciana, editat pel Gestor Integral de la Prestació Farmacèutica Gaia. (DOGV núm. 4.809)
 9. 9 de desembre de 2003 - CIRCULAR 2/2003, del conseller de Sanitat, de 13.11.03, sobre la utilització de les receptes mèdiques oficials del Sistema Nacional de Salut en la Conselleria de Sanitat. [2003/X12936]
 10. 6 de juny de 2002 - Orde de 16 d'abril de 2002, del conseller de Sanitat, per la qual es crea el sistema d'informació farmacèutic Gaia: Gestor integral de la Prestació Farmacèutica de la Conselleria de Sanitat, se n'establixen els òrgans de direcció, el manteniment de les bases de dades, els comités de suport i els procediments de control de qualitat. (DOGV núm. 4265)
 11. 23 d'abril de 2002 - Resolució de 4 de març de 2002, del conseller de Sanitat, que adequa el format del document oficial informatitzat, recepta del Sistema Nacional de la Salut de la Comunitat Valenciana editat pel Gestor Integral e la Prestació Farmacèutica, Gaia. (DOGV núm. 4.234)
 12. 10 d'octubre de 2001 - Circular 3/2001, de 10 d'octubre, de la Conselleria de Sanitat, sobre instruccions en matèria de segells mèdics, talonaris de receptes i control de la captura de dades de la recepta mèdica oficial de la Conselleria de Sanitat.
 13. 28 de juny de 2001 - Instruccions de 28 de juny de 2001, d'aplicació de la resolució anterior de la Subsecretaria per a l′Agència Valenciana de Salut i la Direcció General per a la Prestació Farmacèutica.
 14. 27 de març de 2001 - Resolució de 28 de febrer del 2001, del conseller de Sanitat, per la qual es regula la utilització de talonaris de receptes oficials del Sistema Nacional de Salut, informe de consulta i hospitalització p.10 i full d'interconsulta per part dels facultatius mèdics de les residències d'atenció sociosanitària públiques, de gestió integral i concertades. (DOGV núm. 3967 de 27.03.2001)