Información al Ciudadano

Ordenació i Control

Ordenació i control

Indústria farmacèutica i de productes cosmètics Formulació Magistral Medicaments Veterinaris Productes sanitaris i Òptiques
Imatge Farmàcia

Formulació Magistral

27 de setembre de 2011 - Entitats legalment autoritzades per a l'elaboració per a tercers.

24 de gener de 2006 - Decret 14/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, Pel que s'establix la normativa per a l'aplicació en la Comunitat Valenciana del Reial Decret 175/2001, de 23 de febrer, pel que es van aprovar Les normes de correcta elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals I preparats oficinals.
(DOGV número 5183)

16 de març de 2001 - Reial Decret 175/2001, de 23 de febrer, pel que s'aproven Les normes de correcta elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals I preparats oficinals.
(BOE número 65)

Condicions i Requisits mínims de la zona d'elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals.Per a visualitzar les pàgines del DOGV és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Podeu aconseguir-ne una còpia gratuïta.

Imagen Adobe Acrobat