Dirección General de Farmacia

Prestació Farmacèutica i Dietètica

Prestació Farmacèutica

Prestació farmacèutica específica

Disfunció Erèctil Tuberculosi Espina Bífida i Lesionats Medul·lars Material d'Incontinència Bosses d'Orina Cama Diabetis i Coagulació Fibrosi Quística i Sida Colesterol Obesitat Enbrel i Rebetol Indicació terapèutica financiada (ITF)
Imagen Portada Ciudadano


Disfunció Erèctil

  1. Orden de 29 de junio de 2006, de la Conselleria de Sanitat, por la que se establece la financiación de determinados medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil a lesionados medulares (DOGV núm. 5314 de fecha 31.07.2006)
  2. Instrucciones de 31 de julio de 2006, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, para hacer efectiva la Orden de 29 de junio de 2006 de la Conselleria de Sanitat, por la que se establece la financiación de determinados medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil a lesionados medulares.
  3. Instrucciones de 2 de agosto de 2006, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, para la dispensación y facturación de medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil en lesionados medulares.


Per a visualitzar les pàgines del DOGV és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Podeu aconseguir-ne una còpia gratuïta.

Image Adobe Acrobat