Dirección General de Farmacia

Prestació Farmacèutica i Dietètica

Prestació Farmacèutica

Prestació farmacèutica general

Imagen Portada Farmacia

Prestació farmacèutica

L'assistència sanitària del Sistema Nacional de Salut inclou la prescripció de medicaments i productes sanitaris que els usuaris necessiten per a la restauració de la salut i/o prevenció de la malaltia. El finançament dels medicaments i productes sanitaris es realitza amb fons públics, en un percentatge variable sobre el PVP, sempre que siguen prescrits per un metge del Sistema Nacional de Salut (SNS) i siguen finançables segons la legislació vigent.

Les modalitats d'aportació de l'usuari quan accedix a esta prestació són les següents:

Autoritzacions i requisits especials

Visat
Alguns tractaments necessiten per a l’autorització que el facultatiu prescriptor òmpliga un protocol que ha de ser aprovat pel Comité Assessor competent. És el cas dels tractaments amb hormona de creixement o el d'alguns medicaments destinats al tractament de l'esclerosi múltiple.

Per a l'obtenció d'esta autorització es necessita un informe clínic o protocol d'utilització fet per un facultatiu, generalment especialista del Sistema Nacional de Salut, que haurà de ser renovat, almenys, anualment.

Comités assessors
Algunos tratamientos precisan para su autorización, que el facultativo prescriptor cumplimente un Protocolo que debe ser aprobado por el Comité Asesor competente. Tal es el caso de los tratamientos con Hormona de Crecimiento o el de algunos medicamentos destinados al tratamiento de la Esclerosis Múltiple.

Altres situacions

Ingrés hospitalari
Per als pacients ingressats en un hospital, els medicaments i productes sanitaris que se’ls entregue seran gratuïts.

També seran gratuïts els medicaments qualificats d’ús hospitalari, perquè requerixen un especial seguiment i control en l'àmbit de l'atenció especialitzada. Estos són entregats en els Servicis de Farmàcia dels hospitals.

Medicaments no finançats
Hi ha medicaments i productes sanitaris que no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut. Entre ells, es troben els medicaments per als quals està autoritzat realitzar publicitat al públic en televisió o en altres mitjans de comunicació.

Usuaris de mutualitats de funcionaris
Estos usuaris compten amb receptes específiques de cada una de les mutualitats, que s'entreguen a cada un d'ells. En este cas, sempre efectuen aportació normal del 30% o reduïda pels medicaments i productes sanitaris que se’ls dispensen.

Estes mutualitats són: Mutualitat de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), Institut Social de les Forces Armades (ISFAS) i Mutualitat General Judicial (MUGEJU).