Dirección General de Farmacia

Inici

Projectes corporatius

Pla Estratègic Farmacèutic Servicis de recepta electrònica Anàlisi per morbiditat del consum farmacèutic Guia interactiva (GFAR) Línia editorial Direcció General de Farmàcia Oficina de Formació en Ús Racional del Medicament y Productes Sanitaris (OFUR) Programa d'Estudis Clínics en Medicaments i productes sanitaris (PECME) Sistema d'alerta operativa de subministrament de medicaments HERA
Imagen Portada Farmacia

HERA

L′entorn informàtic Hera gestiona la prestació ortoprotètica en el doble vessant d′implants quirúrgics i ortopèdia externa.

Hera és una aplicació informàtica no distribuïda, ubicada en un servidor de Sanitat al qual s′accedix via web per mitjà de contrasenyes d′accés, encara que en data de hui encara no hi tenen accés els usuaris dels centres i hospitals (més de 4.000 facultatius i un nombre indeterminat de registradors no facultatius, tots en el CRC). En el cas dels implants, l′aplicació permetrà registrar el document de prescripció de l′implant i imprimir el document que s′haurà de fer arribar al proveïdor (en el futur està prevista l′eliminació de paper), perquè, amb periodicitat mensual, ho facture (factura-e) al departament corresponent. Esta facturació també l′efectuarà el proveïdor (més de 270) accedint a l′aplicació per mitjà d′una certificació individual. Els implants que s′utilitzen han d′estar inclosos en la llista de preus vigent del proveïdor, que és autoritzada en el Servici de Prestacions Complementàries i que es trobarà disponible a través d′Hera per a consultar-la (185.000 registres).

En el cas de l′ortopèdia externa, la situació és assimilable a la que hi ha en la prestació farmacèutica, amb una prescripció registrada electrònicament a través d′Hera en l′origen assistencial, l′emissió d′un document en paper (també en este cas podria desaparéixer en el futur), la intervenció del “proveïdor” (ortopeda), i l′emissió d′una factura-e que arreplegue les prescripcions de cada mes organitzades per uns paràmetres que s′hauran establit.