Dirección General de Farmacia

Inici

Projectes corporatius

Pla Estratègic Farmacèutic Servicis de recepta electrònica Anàlisi per morbiditat del consum farmacèutic Guia interactiva (GFAR) Línia editorial Direcció General de Farmàcia Oficina de Formació en Ús Racional del Medicament y Productes Sanitaris (OFUR) Programa d'Estudis Clínics en Medicaments i productes sanitaris (PECME) Sistema d'alerta operativa de subministrament de medicaments HERA
Imagen Portada Farmacia

Sistema d'alerta operativa de subministrament de medicaments

Este sistema és un compromís de la Llei 1/2008 de la Generalitat Valenciana per a assegurar el subministrament continu de medicaments en el mercat valencià, identificar medicaments amb problemes en el subministrament i facilitar l'accés del pacient als medicaments que necessita per a restablir la salut. Afecta, fonamentalment, als agents del sector farmacèutic (oficines de farmàcia, distribuïdors farmacèutics i Administració Sanitària) i es beneficia directament el ciutadà valencià, per la garantia en el subministrament dels medicaments a la Comunitat Valenciana.