Dirección General de Farmacia

Inici

Projectes corporatius

Pla Estratègic Farmacèutic Servicis de recepta electrònica Anàlisi per morbiditat del consum farmacèutic Guia interactiva (GFAR) Línia editorial Direcció General de Farmàcia Oficina de Formació en Ús Racional del Medicament y Productes Sanitaris (OFUR) Programa d'Estudis Clínics en Medicaments i productes sanitaris (PECME) Sistema d'alerta operativa de subministrament de medicaments HERA
Imagen Portada Farmacia

PECME

És necessària una ordenació i actualització del marc normatiu valencià en matèria d'assajos clínics que aclarisca la participació de l'Agència Valenciana de Salut a través de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, com a òrgan competent de gestió i control de la informació referent a assajos clínics autoritzats i estudis postautorització observacionals de medicaments i productes sanitaris. La normativa ha de desenvolupar el model valencià per mitjà de l'establiment del Programa d'Estudis Clínics en Medicaments i productes sanitaris de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant PECME), i ha de modernitzar el sistema d'informació autonòmic sobre esta matèria i regular les activitats de formació i coordinació dels CEIC locals. Es constituïx el Comité Autonòmic d'Estudis Clínics de medicaments i productes sanitaris (CAEC), que addicionalment a les funcions pròpies d'avaluació clínica, es configura com un òrgan consultiu encarregat d'assistir i assessorar en tot allò relacionat amb el desenvolupament dels processos d'avaluació clínica en medicaments i productes sanitaris.

Accés a eina interna

Informació CEICs