Dirección General de Farmacia

Inici

Projectes corporatius

Pla Estratègic Farmacèutic Servicis de recepta electrònica Anàlisi per morbiditat del consum farmacèutic Guia interactiva (GFAR) Línia editorial Direcció General de Farmàcia Oficina de Formació en Ús Racional del Medicament i Productes Sanitaris (OFUR) Programa d'Estudis Clínics en Medicaments i productes sanitaris (PECME) Sistema d'alerta operativa de subministrament de medicaments HERA
Imagen Portada Farmacia

OFUR

La formació continuada del metge suposa un dels eixos bàsics del manteniment de la qualitat en la prescripció dels medicaments i productes sanitaris. La rapidesa en la renovació dels coneixements biomèdics i la seua expressió terapèutica suposa un repte permanent per a mantindre una pràctica mèdica de qualitat. La comoditat i els hàbits prescriptors no revisats periòdicament suposen un progressiu deteriorament de la qualitat professional.

L'adquisició d'una formació continuada en terapèutica de caràcter independent i crític és, en l'actualitat, un esforç personal voluntari i costós. L'Administració sanitària, dins del marc de l’Ús Racional del Medicament i Productes Sanitaris, es dedica al perfeccionament i la renovació dels coneixements en la principal ferramenta de treball dels metges.

L'oficina d'OFUR té com a objectiu conscienciar el col•lectiu mèdic de l'Agència Valenciana de Salut en aspectes essencials de l'Ús racional del Medicament i dels Productes Sanitarisi incidix especialment en els punts següents:

  1. Millorar la qualitat de la prescripció dels medicaments i productes sanitaris.
  2. Millorar la selecció dels medicaments i productes sanitaris.
  3. Fomentar la participació del pacient en el bon ús dels medicaments i productes sanitaris.
  4. Mostrar els avantatges de les prestacions d'Abucasis i d’Hera en general i de Gaia en particular, tant per a l'operativa diària de la consulta com per a l'anàlisi dels resultats en salut.

La formació s'orientarà fonamentalment a una modalitat presencial en els llocs de treball dels usuaris o en els seus centres de treball, sense descartar aportacions de modalitats on line. La Fundació del Hospital General per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut organitzarà les accions per als professionals sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut basant-se en les activitats enumerades i aprovades anualment per la Comissió de Seguiment del Programa, que comprendran un mínim de:

  1. Una acció formativa semestral almenys sobre suport on line a partir del segon semestre de 2009.
  2. Una acció formativa semestral presencial en cada Departament de Salut de les activitats per a directius, coordinadors i caps d'equips clínics i facultatius mèdics seleccionats pels Departaments de Salut.
  3. La revisió o registre dels objectius de bases de dades farmacoterapéuticas i de productes sanitaris planificades en el marc de la Comissió de Seguiment.
  4. Una publicació semestral en farmacoeconomía d'aspectes rellevants per a l'Agència Valenciana de la Salut en medicaments i productes sanitaris.