Dirección General de Farmacia

Inici

Projectes corporatius

Pla Estratègic Farmacèutic Servicis de recepta electrònica Anàlisi per morbiditat del consum farmacèutic Guia interactiva (GFAR) Línia editorial Direcció General de Farmàcia Oficina de Formació en Ús Racional del Medicament y Productes Sanitaris (OFUR) Programa d'Estudis Clínics en Medicaments i productes sanitaris (PECME) Sistema d'alerta operativa de subministrament de medicaments HERA
Imagen Portada Farmacia

Línia editorial Direcció General de Farmàcia

La conselleria de Sanitat ha posat en marxa les estratègies per a l'abordatge de l'ús racional del medicament que es basen en tres pilars: el suport interactiu (a través de la Guia Farmacoterapèutica Interactiva), formatiu (a través de les iniciatives de l'EVES i de la Direcció General de Farmàcia) i editorial.

Quant al suport editorial, la conselleria el desenvolupa a través de Publicacions Periòdiques de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, que consistix en la formació i la informació especialitzada per mitjà de la reactivació de línies editorials i l'impuls de noves publicacions periòdiques.

Llegir més...

Informació Farmacoterapéutica    Farmacovigilancia   Avaluació de Novetats Terapèutiques

Prestació Farmacèutica i Ortoprotètica    Ordenació i Control de Productes Farmacèutics    Estudis Clínics i Observacionals de Productes Farmacèutics    Observatoris Terapèutics