Dirección General de Farmacia

Inici

Projectes corporatius

Pla Estratègic Farmacèutic Servicis de recepta electrònica Anàlisi per morbiditat del consum farmacèutic Guia interactiva (GFAR) Línia editorial Direcció General de Farmàcia Oficina de Formació en Ús Racional del Medicament y Productes Sanitaris (OFUR) Programa d'Estudis Clínics en Medicaments i productes sanitaris (PECME) Sistema d'alerta operativa de subministrament de medicaments HERA
Imagen Portada Farmacia

GFAR

Prescriure el tractament més efectiu i al menor cost (principis actius i medicaments genèrics). Estos són els objectius que la Conselleria de Sanitat vol aconseguir amb la implantació de la Guia Terapèutica Interactiva, un nova ferramenta destinada als professionals que podran manejar els sanitaris que tinguen accés al programa informàtic Abucasis.

Es tracta d'un sistema pioner a Espanya que incorpora guies i protocols d'actuació clínica amb accés interactiu que inclou les 350 patologies més freqüents. Esta ferramenta informàtica ajuda als professionals a seleccionar la pauta terapèutica de la o el pacient amb criteris mèdics basats en l'evidència.

Els usuaris de l'aplicació seran els metges, els farmacèutics, els infermers i els fisioterapeutes i estarà disponible en els centres sanitaris que compten amb Abucasis, en els quals s'atén al 97% de la població.
La guia disposa d'alertes que avisen al facultatiu en el cas que siga un tractament inadequat al diagnòstic, un ús de fàrmacs sense evidència científica suficient en eixa patologia o si la dosi no s'ajusta a la recomanació de les societats científiques.