Dirección General de Farmacia

Inici

Projectes corporatius

Pla Estratègic Farmacèutic Servicis de recepta electrònica Anàlisi per morbiditat del consum farmacèutic Guia interactiva (GFAR) Línia editorial Direcció General de Farmàcia Oficina de Formació en Ús Racional del Medicament y Productes Sanitaris (OFUR) Programa d'Estudis Clínics en Medicaments i productes sanitaris (PECME) Sistema d'alerta operativa de subministrament de medicaments HERA
Imagen Portada Farmacia

Anàlisi per morbiditat del consum farmacèutic i observatoris terapèutics

La Conselleria de Sanitat crearà dotze observatoris terapèutics que analitzaran i donaran a conéixer l'ús dels medicaments en l'àmbit de l'atenció ambulatòria de la Comunitat. Estos observatoris analitzaran el maneig de la prescripció a nivell ambulatori en els distints departaments de salut, es basaran en les dades d'ús de medicaments i abordaran les patologies, la freqüència i el tipus d'assistència que la o el pacient rep de la sanitat valenciana, fins i tot arribarà a fer propostes d'intervenció als professionals.

Les malalties que s'analitzaran seran aquelles amb major impacte a nivell sanitari i econòmic, com per exemple, la diabetis, la insuficiència cardíaca o la depressió. A partir de l'anàlisi d'estos observatoris es conclourà si el tractament que rep la o el pacient és el més ajustat a la patologia o si, al contrari, se li està fent una prescripció no ajustada que a més genera una despesa excessiva.

Els dotze observatoris estaran constituïts per un grup multidisciplinari de professionals sanitaris que abordaran tots els camps de la patologia i situarà la Comunitat com a l'autonomia amb un nombre més gran d'observatoris terapèutics per a analitzar cada malaltia. Estos observatoris, que en un primer moment abordaran l'atenció ambulatòria, passaran posteriorment a analitzar la gestió clínica, és a dir, s'unificaran les dades clíniques ambulatòries i hospitalàries dels pacients.

A partir d'ací, la Conselleria crearà un Sistema de Classificació de Pacients (SCP) que agruparà tota la població SIP de la Comunitat (en sans, aguts i crònics), segons les patologies que tinguen i l'atenció que reben de la sanitat. Per tant, este sistema es crearà amb l'objecte d'identificar la despesa mèdica de cada pacient ajustada a les patologies que sofrix i permetrà la coordinació dels professionals per a corregir la variabilitat de tractament que davant d'una mateixa malaltia reben els pacients segons el departament i la o el professional que els tracte.

Es tracta d'una ferramenta pionera de gestió, prescripció i dispensació farmacèutica per als professionals, que els permetrà veure que els pacients que es desvien en la despesa, principalment els crònics, necessiten un ajust en el maneig clínic.