Dirección General de Farmacia

Inici

Projectes corporatius

Pla Estratègic Farmacèutic Servicis de recepta electrònica Análisis por morbilidad del consumo farmacéutico y observatorios terapéuticos Guia interactiva (GFAR) Linea editorial Dirección General de Farmacia Oficina de Formación de Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios (OFUR) Programa de Estudios Clínicos en Medicamentos y Productos Sanitarios (PECME) Sistema de alerta operativa de suministro de medicamentos HERA
Imagen Portada Farmacia

Servicis de Recepta Electrònica

En l'àmbit de l'Agència Valenciana de Salut, entenem per dispensació electrònica avançada el procés pel qual un pacient que acudix a una oficina de farmàcia de la Comunitat Valenciana i presenta la targeta SIP rep tota o part de la medicació que li ha sigut prescrita electrònicament per un facultatiu autoritzat per l'Agència Valenciana de Salut i que el sistema Gaia conté registrada com a dispensable. Este procés comporta la transmissió des del sistema Gaia al COF i d'este a les oficines de farmàcia dels registres de prescripció pendents de dispensar al pacient. El procediment general serà:

  1. El pacient s'acredita en la farmàcia per mitjà de la targeta SIP i el codi secret del tractament o DNI.
  2. La farmàcia s'autentifica davant del COF i li transmet el codi SIP del pacient.
  3. El COF recupera del sistema Gaia les dades de les prescripcions pendents del pacient, la dispensació de les quals està autoritzada pel sistema i les transmet a l'oficina de farmàcia sol•licitant.
  4. El farmacèutic realitza la dispensació. El procés haurà d'incloure les mesures oportunes per a garantir que la dispensació s'ha produït de manera efectiva.
  5. La informació relativa a la dispensació es transmet al COF que emmagatzema les dades necessàries per a la facturació i transmet al sistema Gaia les dades de la dispensació realitzada.
  6. Cada col•legi de farmacèutics emetrà, amb la periodicitat establida, la factura corresponent obtinguda a partir de les dades de facturació emmagatzemades en el COF.

Formació