Información al Profesional

Comités de Bioètica Assistencial (CBA)

Missió

Imagen Portada Bioética

Missió

Els CBA són òrgans de caràcter assessor i consultiu al servici dels professionals, gerents i usuaris de les institucions sanitàries, i s’han creat amb la finalitat d'examinar i assessorar en la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgisquen en l'exercici de la labor assistencial perquè, en tot cas, quede emparada la dignitat de les persones i la qualitat de l'assistència sanitària. La seua missió consistix a orientar la resolució dels problemes ètics que es presenten en la clínica quan sorgix un conflicte de valors i a proposar pautes d'actuació davant dels dubtes (Abel, F.)