Información al Profesional

Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana (CABCV)

Introducció

Imagen Portada Bioética

Introducció

Creat per Decret 98/2004, d’11 de juny, del Consell de la Generalitat (DOGV núm. 4782, de 24 de juny de 2004), el Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana va celebrar la sessió constitutiva el 28 d’octubre de 2004.


Imagen Consejo