Informació al Ciutadà

Servicis centrals de la Conselleria

Organigrama Conseller de Sanitat Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat Direcció General de Recursos Econòmics Direcció General d'Assistència Sanitària Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris Direcció General d'Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient Direcció General de Salut Pública Subsecretaria Ubicació

UBICACIÓC/ Micer Mascó, 31 y 33  (València 46010)
Telèfon centraleta: 96 386 66 00 y Fax: 96 386 66 07 

Accessos:
   (Mapa General de la ciutat (web de l'Ajuntament)
   Bus E.M.T: Línies
1,6,8,9,10,11,16,26,31,32,36,41,70,71,79,80,N3
                   (Mapa línies regulars)   
   Metro: Línia 3  (Mapa general de las línies) (Plànol zonal) (Horaris) (Tarifes)