Informació al Ciutadà

Servicis centrals de la Conselleria

Organigrama Normativa Reguladora Conseller de Sanitat Secretaria Autonòmica de Sanitat Director Gerent Direcció General de Recursos Econòmics Direcció General de Recursos Humans Direcció General d'Assistència Sanitària Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient Subsecretaria Secretaria General Administrativa Direcció General per a la Salut Pública Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària Escola Valenciana d'Estudis de la Salut Direccions territorials Ubicació
Imatge Portada Institucional

Organigrama

DECRET 111/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es modifica el Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut. [2011/9166] (pdf 825KB)

Normativa Reguladora

Decret 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat

Decret 164/2005, de 4 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel cual es modifiquen els Estatuts de l'Agència Valenciana de Salut

Decret 25/2005, de 4 de febrer del Consell pel qual s'aproven els Estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut Decret 77/2005, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Agència Valenciana de Salut

Decret 77/2005, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Agència Valenciana de Salut

Conseller

Honorable Conseller Sr. D. Luis Eduardo Rosado Bretón


D. Ignacio Ferrer Cervera
* Gabinet del Conseller

D. Clara Tuset Sanchis
* Unitat de Comunicació

D. Pedro Chinesta Tejera
* Gabinet Tècnic - Servici de Relacions Institucionals

Secretaria autonòmica de Sanitat

Il·lm Sr. D. Luis Rosado Bretón

Òrgans col·legiats:


Consell d'administració

Consell de Salut de la C.V.


Òrgans unipersonals:

Director Gerent de l'Agència

Il·lm Sr. D. Luis Rosado Bretón


D. Gregorio Gómez Soriano
Director d'Assistència Sanitària de Zona

Dª Desamparados Rufino Valor
D. Manuel Mª Yarza Canellas
Director d'Assistència Sanitària de Zona

Zona 4: Dª Carmen López Almazán

Dª Carmen Puchalt Sanchis
Área de Coordinació i Planificació


SRA. Julia Calabuig Pérez
Servici Anàlisis Sistemes d'Informació Sanitària


D. Juan López Vilaplana
Área d'Informàtica, Telecomunicacions i Organització


D. José Mª Simón Bielsa
Servici de Sistemes i Comunicacions

D. Ramón Pérez-Accino García
Servici d'Organització i Sistemes d'Informació


D. Manuel Pascual de la Torre
Oficina d'Abulcassis

 

Direcció General de Recursos Econòmics

Il·lm Sr. D. Eloy Jiménez CantosSRA. Rosana Sabater Gregori
Servici de Coordinació i Planificació de Rec.Econòmics

SRA. Carolina Conesa Solaz
Servici d'Aprovisioidnt


D. Felipe López Moreno
Àrea de Recursos Econòmics


D. Juan Miguel Morales Llinares
Servici de Gestió Econòmica

D. Jose Luis Sanchis Oliver
Servici de Gestió Pressupostària

SRA. Carmen Aguado Giménez
Servici d'Anàlisi de Costos i Facturació


SRA. Inmaculada Baena Olcina
Àrea d'Infraestructures i Manteniment


D. Manuel Giménez Condon
Servici d'Infraestructures

D. Rafael Valls Azorin
Servici de Manteniment


Servici PAC


Direcció General de Recursos Humans

Il·lm Sr. D. José Cano Pascual


SRA. Julia García Torán
Àrea de Recursos Humans

D. Bernardo Cuenca Richart
Servici de Gestió de Personal

SRA. Amparo Reyes Bueso Rios
Servici de Selecció i Provisió de Personal

D. Francisco Tamarit Puchades
Servici de Plantilles i Registre de Personal

D. Guillermo Aranda Pardo
Servici de Règim Jurídic de Personal

D. Javier Lázaro Lorente
Servici de Relacions Sindicals i Condicions de Treball

Direcció General d'Assistència Sanitària

Ilma. Sra. Dª Mª Luisa Carrera Hueso


D. Jose Luis Rey Portoles
Àrea de Concerts i Tecnologia Sanitària


D. Luis Blanco Vidal
Servici de Tecnologia Sanitària i Telemedicina

SRA. Julia Moreno Garcia
Servici de Concerts


SRA. Mª José Avilés Martínez
Àrea d'Assistència Sanitària


D. Miguel Barbero Giménez
Servici de Recursos assistencials

SRA. Rosa M. Perez Mencia
Servici d'Assistència Sanitària Urgent i Emergències

SRA. Mª Dolores Cuevas Cuerda
Servici de Protocol·lització i Integració Assistencial

SRA. Mª José de Val Pardo
Servici de Gestió Clínica i Desenvolupament Professional

SRA. Salud Roig Arlandis
Servici de Coordinació de Programes Especials

SRA. Consuelo Peris Piqueras
Servici de desenvolupament de Ferramentes per a la Gestió

D. Juan José Moreno Murcia
Servici de Salut Mental

D. Eduardo Zafra Galán
Servici d'Assistència sociosanitària


D. Manuel de la Concepción Ibáñez
Director del Programa de Trasplantaments de la C.V.

Direcció General de Drogodependències

Il·lma Sra. Dª Sofía Mª Tomás Dols

D. Ángel Delicado Torres
Secretaria Gª Tècnica del Comissionat per a l'Atenció i Prevenció de Drogodependències

SRA. Mª Jesús Mateu Aranda
Servici de Gestió

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Il·lm. Sr. D. José Clérigues Belloch

D. José luis Trillo Mata
Àrea de Farmàcia


D. José Luis García Herrera
Servici de Provisió i Assistència Farmacèutica

D. Antonio Boada Gordon
Servici de Prestacions Complementàries

D. Julio Muelas Tirado
Servici d'Ordenació i Control del Medicament


Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient

Il·lm. SRA. Dª. Pilar Ripoll Feliu

SRA. Carmen Juárez Sanmartín
Àrea de Qualitat i Atenció al Pacient


D. Ricardo Meneu de Guillerna
Servici de Qualitat Assistencial

SRA. Cristina Nebot Marzal
Servici de coordinació de l'Atenció al Pacient

D. Vicente Segura Sobrino
Servici de Comunicació amb el Pacient


Subsecretaria

Il·lm. Sr. D. Alfonso Bataller Vicent


D. Manuel Enciso Rodríguez
Servici de Prevenció de Riscos Laborals

SRA. Carmen Serrano Torres
Servici de Responsabilitat Patrimonial


Secretària general Administrativa

D. Salvador Algarra Eugenio


D. Enrique García de Fenech
Servici d'Assumptes Generals i Convenis


D. Roque Antonio Pérez Guirao
Servici de Gestió Administrativa


Direcció General per a la Salut Pública

D. Manuel Escolano PuigSRA. Mª Mercedes Pons Esteve
Servici del Plans de la Sida

D. Valentín Esteban Buedo
Servici de Salut Laboral


D. Elías Ruiz Rojo
Àrea de Coordinació de Centres i Actuació en Salut Pública


D. Jose A. Lluch Rodrigo
Servici de Promoció de la Salut

SRA. Mª. Dolores Salas Trejo
Oficina del Plans del Càncer

Servici d'Actuació en Salut Pública

SRA. Ana Fullana Montoro
Servici de Salut Infantil i de la Dona


SRA. Herme Vanaclocha Luna
Àrea d'Epidemiologia


D. Francisco González Moran
Servici de Vigilància i Control Epidemiològic

D. Óscar Zuriaga Llorens
Servici d'Estudis Epidemiològics i Estadístiques SanitàriesÀrea de Seguretat Alimentària


D. Josep Gallart i González
Servici de planificació i Anàlisi Alimentària

Servici de Gestió del Risc Alimentari


D.Gª d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària

Il·lma. Sra. SRA. Pilar Viedma Gil de Vergara


D. Vicente Juan Rodríguez Benito
Institut per a l'Acreditació i Avaluació de les Pràctiques Sanitàries


SRA. Marta Hermenigildo Caudevilla
Oficina d'Investigació Sanitària

SRA. Mª José Torner Giner
Oficina del Plans de Salut


D. Joaquín Andani Cervera
Àrea d'Inspecció, Avaluació i Ordenació


D. Agustín Vidal Alamar
Servici d'Inspecció de Servicis Sanitaris

D. Santiago Biosca Muñoz
Servici d'Avaluació i Auditoria Sanitària

SRA. Costanza Henares Gómez
Servici de Recursos Sanitaris

D. Francisco Ortiz Cervello
Servici d'Assegurament Sanitari


Escola Valenciana d'Estudis de la Salut

D. Joaquín Ibarra Huesa


Dª. Julia Lozano Martínez
Servici de Formació i Investigació

Dª. Carolina San Juan Buch
Secretaria Tècnica

Direccions territorials

Depenen orgànicament del subsecretari i funcionalment del secretari Autonòmic, del Dir. General de l'Agència, del subsecretari i dels Directors Gª


D. José Ángel  Sánchez Navajas
D. T. Alacant

Dª. Elvira Bosch Reig
D. T. Castelló

D. Agapito Nuñez Tortajada
D. T. València


UBICACIÓ


Imatge Ubicació


C/ Micer Mascó, 31 y 33  (València 46010)
Telèfon centraleta: 96 386 66 00 i Fax: 96 386 66 07 

Accessos:
   Mapa general de la ciudad (web de l'Ajuntament)
   Bus E.M.T: Línies 1,6,8,9,10,11,16,26,31,32,36,41,70,71,79,80,N3
                   (Mapa Línies regulars)   
   Metre: Línia 3  (Mapa general de las línies) (Pla zonal) (Horaris) (Tarifes)