Contractació administrativa
Imatge Portada Ciutadà

Contractació administrativa


  1. Perfil de la persona contractant: contractació centralitzada de la Generalitat
  2. Registre Oficial de Contractistes i Empreses classificades de la Generalitat (Sol·licitud d'inscripció, Sol·licituds de classificació, Certificats de servicis prestats, Declaracions, Grups i Subgrups d'obres i servicis, etc...) (Web de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació)
  3. Informes, Dictàmens, Acords i Instruccions de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat (Web de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació)
  4. Normativa sobre contractació administrativa (Web de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació - Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana)