Informació Institucional
Recopilació de les normes sanitàries més rellevants promulgades per la Conselleria de Sanitat.
El criteri d'ordenació seleccionat el determina la data en què va ser publicada en el Diari Oficial.

Any 2012
Any 2011
Any 2010
Any 2009
Any 2008
Any 2007
Any 2006
Any 2005
Any 2004
Any 2003
Any 2002
Any 2001
Normativa Autonòmica Valenciana en Drogodependències

Per a localitzar els concursos d'obres, servicis, subministraments i assistència tècnica convocats cada mes polsa ací
Imatge Portada Ciutadà

Any 2012

Setembre

DECRET 138/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els Servicis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP)

Agost

ORDE 9/2012, de 10 de juliol, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació. [2012/7630] (pdf 494KB)

Juliol

ORDE 8/2012, de 2 de juliol, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen els servicis farmacèutics d'Àrea de Salut a la Comunitat Valenciana. [2012/6911] (pdf 262KB)

Juny

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2012, del conseller de Sanitat, per la qual s'aprova el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris per a l'any 2012. [2012/5820] (pdf 216KB)

Maig

DECRET 74/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es regula el funcionament dels depòsits de medicaments en establiments veterinaris. [2012/4949] (pdf 330KB)

Març

DECRET 40/2012, de 2 de març, del Consell, pel qual nomena Agapito Núñez Tortajada subsecretari de la Conselleria de Sanitat. [2012/2275] (pdf 147KB)

Febrer

DECRET 38/2012, de 24 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les condicions per a l'exercici d'activitats de formació per a manipular biocides a la Comunitat Valenciana. [2012/2155] (pdf 1.319KB)

DECRET 32/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual modifica l'article 4.2 del Decret 96/2004, d'11 de juny, del Consell, pel qual es va crear el Registre Oficial d'Establiments i Servicis Biocides de la Comunitat Valenciana. [2012/1693] (pdf 190KB)

DECRET 30/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen l'estructura, les funcions i el règim retributiu del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2012/1201] (pdf 630KB)

DECRET 20/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es crea el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors.

Any 2011

Octubre

ORDE 11/2011, de 21 d'octubre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea fitxers de dades de caràcter personal i en suprimix. [2011/11383] (pdf 672KB)

Setembre

DECRET 111/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es modifica el Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut. [2011/9166] (pdf 825KB)

Juliol

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2011, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'adjudiquen ajudes per a estudis d'investigació en avaluació de tecnologies sanitàries i sobre pràctiques sanitàries basades en l'evidència científica. [2011/7969] (pdf 191KB)

Juny

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2011, de la Conselleria de Sanitat, per la qual actualitza les tarifes de reemborsament de transport no concertat d'usuaris en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2011/7720] (pdf 191KB)

Maig

ACORD de 20 de maig de 2011, del Consell, pel qual s'aprova el III Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2010-2013. [2011/6947] (pdf 21.847KB)

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual es concedixen els premis Salut i Societat 2010, que atorga la Conselleria de Sanitat. [2011/4987] (pdf 189KB)

Abril

DECRET 33/2011, d'1 d'abril, del Consell, pel qual oferix la integració en el règim estatutari a determinat personal adscrit a l'Hospital General Bàsic de la Defensa de València. [2011/3906] (pdf 334KB)

DECRET 34/2011, d'1 de abril, del Consell, pel qual modifica l'article 2 del Decret 93/2004, de 4 de juny, del Consell, que determina la constitució, la composició i el funcionament de la Comissió de Consentiment Informat. [2011/3919] (pdf 187KB)

Març

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2011, del conseller de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de Servicios de Sanitat 24. [2011/2651] (pdf 228KB)

Febrer

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2011, de la Gerència de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual s’aprova el protocol normalitzat de treball per a l’avaluació de novetats terapèutiques i l’estructura dels informes tècnics d’avaluació. [2011/1524]

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2011, de la Gerència de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual s’aprova el formulari d’avaluació de guies i protocols interactius. [2011/1525]

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2011, de la Gerència de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual s’aprova el formulari de sol·licitud de declaració d’un medicament d’alt impacte sanitari o econòmic i de sol·licitud d’inclusió d’un medicament en una guia farmacoterapèutica. [2011/1527]

DECRET 8/2011, de 4 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 198/2003, de 3 d’octubre, pel qual establix els criteris de selecció que s’apliquen en els procediments d’autorització de noves oficines de farmàcia. [2011/1360]

Gener

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2010, del director gerent de l’Agència Valenciana de Salut de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes per a l’adequació, reforma o construcció de consultoris auxiliars d’atenció primària a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2011. [2010/14208]

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, del secretari autonòmic per a l’Agència Valenciana de Salut, per la qual determina el nombre de noves oficines de farmàcia necessàries per a oferir una atenció farmacèutica adequada a la població. [2010/13720]

Resolució d’1 de desembre de 2010, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual admet a tràmit la sol·licitud formulada per l’alcalde-president de l’Ajuntament de Cofrentes, per a l’autorització d’una farmaciola turística en el nucli de població de Balneario Hervideros de Cofrentes. [2010/13846]

Any 2010

Desembre

DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l’Agència Valenciana de Salut. [2010/13689]

ORDE 15/2010, de 17 de novembre, de la Conselleria de Sanitat, de desplegament del Reial Decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials. [2010/13172]

ORDE 16/2010, de 17 de novembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula la farmacovigilància de medicaments d’ús humà en la Comunitat Valenciana. [2010/13316]

Novembre

DECRET 187/2010, de 12 de novembre, del Consell, pel qual es regula el funcionament del Sistema Operatiu d’Alerta en el Subministrament de Medicaments i les comunicacions de subministrament insuficient previstos en la Llei 1/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, de Garanties de Subministrament de Medicaments. [2010/12301]

Octubre

ORDE 14/2010, d’1 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment d’autorització i de funcionament de les unitats farmacèutiques d’adaptació de dosis (UFAD). [2010/10613]

Setembre

CORRECCIÓ d’errades del Decret 132/2010, de 3 de setembre, del Consell, sobre registre i autorització de centres i servicis d’atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, a la Comunitat Valenciana. [2010/9740]

DECRET 132/2010, de 3 de setembre, del Consell, sobre registre i autorització de centres i servicis d’atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, a la Comunitat Valenciana. [2010/9683]

CORRECCIÓ d’errades del Decret 118/2010, de 27 d’agost, del Consell, pel qual s’ordenen i prioritzen activitats de les estructures de suport per a un ús racional dels productes farmacèutics en l’Agència Valenciana de Salut.[2010/10412]

DECRET 118/2010, de 27 d’agost, del Consell, pel qual s’ordenen i prioritzen activitats de les estructures de suport per a un ús racional dels productes farmacèutics en l’Agència Valenciana de Salut. [2010/9528]

Juny

DECRET 106/2010, de 25 de juny, del Consell, sobre laboratoris de salut pública en l’àmbit de la seguretat alimentària i ambiental. [2010/7413]

ORDE 8/2010, de 28 de maig, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 250/2004, de 5 de novembre , del Consell de la Generalitat, pel que fa a les condicions mínimes, tècniques i sanitàries, dels establiments de fabricació a mida del producte sanitari pròtesi dental de la Comunitat Valenciana. [2010/6575]

DECRET 94/2010, de 4 de juny, del Consell, pel qual es regulen les activitats d’ordenació, control i assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris i en l’atenció domiciliària. [2010/6497]

Maig

CORRECCIÓ d’errades del Decret 89/2010, de 21 de maig, del Consell, pel qual modifica el Decret 250/2004, de 5 de novembre, d’ordenació de les activitats de fabricació a mida, distribució i venda al públic de productes sanitaris a la Comunitat Valenciana. [2010/7146]

DECRET 89/2010, de 21 de maig, del Consell, pel qual modifica el Decret 250/2004, de 5 de novembre, d’ordenació de les activitats de fabricació a mida, distribució i venda al públic de productes sanitaris a la Comunitat Valenciana. [2010/5948]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 6/2010, de 6 de maig, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’establixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a l’adequació, reforma o construcció de consultoris auxiliars d’atenció primària a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2010. [2010/6573]

ORDE 6/2010, de 6 de maig, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’establixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a l’adequació, reforma o construcció de consultoris auxiliars d’atenció primària a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2010. [2010/5687]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del conseller de Sanitat, per la qual s’aprova la modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana relativa a la creació del nou departament de salut Elx-Crevillent. [2010/6717]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, del conseller de Sanitat, per la qual aprova la modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana relativa a la creació del nou Departament de Salut Elx-Crevillent. [2010/5278]

DECRET 76/2010, de 30 d’abril, del Consell, pel qual es regula la prestació ortoprotètica en el marc de la sanitat pública, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/5026]

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2010, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, per mitjà de la qual inicia d’ofici l’expedient administratiu per a determinar el nombre de noves oficines de farmàcia necessàries per a oferir una atenció farmacèutica adequada a la població segons el mòdul general. [2010/4507]

Abril

DECRET 68/2010, de 23 d’abril, del Consell, pel qual establixen els premis Salut i Societat 2010, que atorga la Conselleria de Sanitat, de la Generalitat. [2010/4611]

ORDE 3/2010, de 8 d’abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l’Orde de 27 de gener de 2004 que regula la visita dels delegats de laboratoris a les institucions sanitàries. [2010/4514]

Març

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2010, del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut, per la qual s'amplia el termini establit per a resoldre la concessió de subvencions destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda convocada per Ordre de 16 de desembre de 2010. [2010/3847]

CORRECCIÓ d’errades del Decret 45/2010, de 12 de març, del Consell, de modificació del Decret 198/2003, de 3 d’octubre, pel qual establix els criteris de selecció que s’apliquen en els procediments d’autorització de noves oficines de farmàcia. [2010/3281]

DECRET 45/2010, de 12 de març, del Consell, de modificació del Decret 198/2003, de 3 d’octubre, pel qual establix els criteris de selecció que s’apliquen en els procediments d’autorització de noves oficines de farmàcia. [2010/3006]

Gener

RESOLUCIÓ de 28 de desembre, del conseller de Sanitat, per la qual concedix els premis Salut i Societat 2009 que atorga la Conselleria de Sanitat. [2010/780]

DECRET 10/2010, de 7 de gener, del Consell, pel qual es crea i regula l’Observatori de Necessitats de Recursos Humans Sanitaris Especialitzats del Sistema Sanitari Valencià. [2010/143]

DECRET 15/2010, de 15 de gener, del Consell, pel qual es regula el Sistema d’Informació en Salut Pública. [2010/385]

Any 2009

Desembre

RESOLUCIÓ de 12 de novembre del 2010, del conseller de Sanitat, per la qual s'establix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per al 2010 (EVES). [2009/14683]

DECRET 222/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que hauran de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana on es presten servicis sanitaris. [2009/14477]

DECRET 223/2009, d'11 de desembre, del Consell, pel qual es creen determinades categories estatutàries en l'àmbit de les Institucions Sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut. [2009/14397]

RESOLUCIÓ d'11 de novembre del 2009, del conseller de Sanitat, per la qual es convoca El Curs de diplomat de Sanitat. [2009/13576]

CORRECCIÓ d’errades del Decret 215/2009, de 27 de novembre, del Consell, pel qual es regulen els Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP). [2010/448]

DECRET 215/2009, de 27 de novembre, del Consell, pel qual es regulen els Servicis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP). [2009/13698]

Octubre

CORRECCIÓ d’errades del Decret 195/2009, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova la modificació del reglament de les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell. [2010/1756]

DECRET 195/2009, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual aprova la modificació del reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell. [2009/12609]

Conselleria de Sanitat. RESOLUCIÓ de 30 de setembre del 2009, de la Subsecretària de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el model de sol·licitud de subscripció de conveni d'assistència sanitària a pacients privats amb la Generalitat i el model manteniment de tercers per a pagaments per domiciliació, previstos en el Decret 149/2009, de 25 de setembre, del Consell, pel qual es regula el conveni d'assistència sanitària a pacients privats. [2009/11794]

ORDE de 27 d'agost de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea i regula la Comissió d'Assegurament Sanitari de la Conselleria de Sanitat. [2009/10188](Diari Oficial número 6102 de data 15.09.2009)

DECRET 159/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual establix les actuacions dels òrgans de la Conselleria de Sanitat en la prevenció i atenció de les agressions als treballadors del sector sanitari públic de la Generalitat. [2009/11278] (Diari Oficial número 6118 de data 07.10.2009)

Setembre

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 30 de setembre del 2009, de la Subsecretaria de la Conselleria de Sanitat, per la que aprova el model de sol·licitud de subscripció del conveni d'assistència sanitària a pacients privats amb la Generalitat i el model de manteniment de tercers per a pagaments per domiciliació previstos en el Decret 149/2009. [2009/11961]

Agost

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria de Sanitat, que desplega els drets de salut de xiquets i adolescents en el medi escolar. [2009/9575](Diari Oficial número 6079 de data 14.08.2009)

CORRECCIÓ d’errades del Decret 73/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual es regula la gestió d’assajos clínics i estudis postautorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris. [2009/8806]

Juliol

DECRET 95/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es crega el sistema de vigilància sanitària de riscos ambientals. [2009/8331] (Diari Oficial número 6056 de data 14.07.2009)

Juny

DECRET 83/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual establix el tràmit i la resolució dels expedients sancionadors a farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia, d'acord amb les competències dels òrgans actuals de la Conselleria de Sanitat. [2009/7051] (Diari Oficial número 6036 de data 16.06.2009)

DECRET 74/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual crea la xarxa de laboratoris amb funcions de seguretat alimentària de la Comunitat Valenciana. [2009/6680]

DECRET 73/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual es regula la gestió d’assajos clínics i estudis postautorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris. [2009/6667]

DECRET 71/2009, de 29 de maig, del Consell, pel qual s’establixen els premis Salut i Societat 2009, que atorga la Conselleria de Sanitat, de la Generalitat. [2009/6311] (Diari Oficial número 6026 de fecha 02.06.2009)

Maig

ORDE de 28 de maig de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual actualitza les funcions del Banc de Teixits i Cèl·lules de la Comunitat Valenciana. [2009/6781] (Diari Oficial número 6034 de data 12.06.2009)

DECRET 62/2009, de 8 de maig, del Consell, sobre autorització i registre de laboratoris en l'àmbit de la producció i la sanitat animal a la Comunitat Valenciana. [2009/5182] (Diari Oficial nombre 6011 de 12.05.2009)

Abril

ORDRE de 15 d'abril de 2009, conjunta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de les Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, i es determina el lloc i els terminis de presentació, i per la qual s'establix el procediment per al reconeixement de l'aplicació de les deduccions en la quota de les taxes esmentades. [2009/4521] (Diari Oficial nombre 6004 de 30.04.2009

Març

ORDE de 31 de març de 2009, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l'Orde de 14 de novembre de 2005 per la qual crea i regula el Registre de llicències concedides per la Conselleria de Sanitat a establiments de fabricació a mida i de distribució de productes sanitaris. [2009/4722] (Diari Oficial nombre 6007 de data 06.05.2009)

Gener

ORDE de 9 de gener de 2009, de la Conselleria de Sanitat, sobre l'autorització a farmacèutics responsables d'oficines de farmàcia obertes al públic per a portar el llibre registre oficial (llibre receptari) per mitjans electrònics. [2009/2018] (Diari Oficial nombre 5961 de data 24.02.2009)

RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat i Consum i la Conselleria de Sanitat per al suport al Pilotatge d'Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut en el marc del Pla de Qualitat del SNS. [2009/59] (Diari Oficial nombre 5936 de data 20.01.2009)

RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat, l'Agència Valenciana de Salut i Baxter SL, per a establir el marc d'exercici d'activitats de cooperació en matèria sanitària. [2009/58] (Diari Oficial nombre 5936 de data 20.01.2009)

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat i Consum i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat per a la realització d'activitats sobre la violencia de gènere. [2009/572] (Diari Oficial nombre 5939 de data 23.01.2009)

Any 2008

Desembre

ORDE de 22 de desembre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen terminis en els processos assistencials del melanoma. [2008/15070] (Diari Oficial nombre 5930 de data 12.01.2009)

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2008, del conseller de Sanitat, per la qual concedix els premis Salut i Societat 2008 que atorga la Conselleria de Sanitat. [2009/76]

Novembre

DECRET 176/2008, de 21 de novembre, del Consell, pel qual aprova l'oferta d'ocupació del personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per a 2007. [2008/13732] (Diari Oficial número 5900 de data 25.11.2008)

Octubre

ORDE de 13 d'octubre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual aprova el Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana. [2008/12532] (Diari Oficial número 5882 de data 30.10.2008)

Juny

ORDE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica el calendari de vacunació sistemàtica infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/8694] (Diari Oficial número 5812 de data 23.07.2008)

DECRET 87/2008, de 13 de juny, del Consell, pel qual s'establixen els premis Salut i Societat 2008, que atorga la Conselleria de Sanitat, de la Generalitat. [2008/7472] (Diari Oficial número 5786 de fecha 17.06.2008)

DECRET 80/2008, de 6 de juny, del Consell, sobre el reconeixement de triennis del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat amb vinculació de caràcter temporal. [2008/7073] (Diari Oficial número 5780 de fecha 09.06.2008)

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d’Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. [2008/6867]

Maig

CORRECCIÓ d'errades del Decret 75/2008, de 23 de maig, del Consell, pel qual es reestructuren les funcions i servicis dels llocs de treball pertanyents al Cos de Farmacèutics Titulars al Servici de la Sanitat Local i es creen els llocs de treball de farmacèutics de salut pública. [2008/8687]

DECRET 75/2008, de 23 de maig, del Consell, pel qual reestructura les funcions i servicis dels llocs de treball pertanyents al Cos de Farmacèutics Titulars al servici de la Sanitat Local i crea els llocs de treball de farmacèutics de salut pública. [2008/6557] (Diari Oficial número 5771 de fecha 27.05.2008)

Any 2007

Desembre

DECRET 235/2007, de 14 de desembre, del Consell, pel qual s'atribueix a la Conselleria de Sanitat la gestió del personal i dels llocs de treball amb requisit de llicenciat i diplomat sanitari. [2007/15264] (Diari Oficial número 5663 de data 19.12.2007)

Novembre

DECRET 228/2007, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es crega la Plataforma per a la Investigació en Seguretat Alimentària. [2007/14255]

DECRET 224/2007, de 16 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana i es regula el procediment per a la seua modificació. [2007/13949] (Diari Oficial número 5643 de data 20.11.2007)

DECRET 220/2007, de 2 de novembre, del Consell, pel qual es regula la utilització de desfibriladores semiautomàtics externs per personal no metge. [2007/13366]

RESOLUCIÓ de 19 de novembre del 2007, del conseller de Sanitat, per la qual s'estableix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per al 2008 (EVES). [2007/14576]

Octubre

DECRET 173/2007, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Sistema de Carrera Professional del Personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. [2007/12220] (Diari Oficial número 5615 de data 08.10.2007)

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre del 2007, del subsecretari de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'obri el termini i s'establix el model de sol·licitud d'inclusió en el sistema de carrera professional del personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. [2007/12484] (Diari Oficial número 5622 de data 19.10.2007)

Setembre

DECRET 160/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 66/2006, de 12 de maig, que va aprovar el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2007/11687] (Diari Oficial número 5606 de data 25.09.2007)

ORDE de 27 de setembre del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen les queixes, suggeriments i agraïments en l'àmbit de les institucions sanitàries dependents de l'Agència Valenciana de Salut i de la Conselleria de Sanitat. [2007/12241] (Diari Oficial número 5616 de data 10.10.2007)

Agost

ORDE de 9 d'agost del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenvolupa el Decret 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel qual es regula el dret a la segona opinió mèdica en l'àmbit sanitari públic valencià. [2007/10846] (Diari Oficial número 5593 de data 06.09.2007)

Juliol

DECRET 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat. [2007/9914] (Diari Oficial número 5566 de data 30.07.2007)

DECRET 102/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 56/2006, de 28 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat. [2007/9370] (Diari Oficial número 5557 de data 17.07.2007)

Juny

DECRET 85/2007, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el sistema de desenvolupament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2007/8402] (Diari Oficial número 5542 de data 26.06.2007)

ORDE DE 25 de juny del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifiquen i suprimixen fitxers amb dades de caràcter personal d'esta Conselleria. [2007/9346] (Diari Oficial número 5559 de data 19.07.2007)

Maig

ORDE de 29 de maig del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la que convoca la concessió d'ajudes al desenvolupament de projectes de prevenció i control de prevenció del tabaquisme en l'àmbit de la Comunitat Valenciana durant l'any 2007 i establix les bases que les regulen. [2007/7154] (Diari Oficial número 5525 de data 01.06.2007)

ORDE de 25 de maig del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenvolupa la disposició transitòria primera del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2007/6961] (Diari Oficial número 5525 de data 01.06.2007)

ORDE de 7 de maig del 2007, del conseller de Sanitat, per la qual s'aproven els barems de mèrits d'aplicació als processos selectius per a la cobertura de places de Personal Estatutari al Servici d'Institucions Sanitàries de la Generalitat.. [2007/6564] (Diari Oficial número 5518 de data 23.05.2007)

Abril

DECRET 38/2007, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es regula el complement de productivitat variable del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2007/4928] (Diari Oficial número 5493 de data 19.04.2007)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril del 2007, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen categories en què es constituiran llistes d'ocupació temporal conforme al que disposa l'Orde de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la que es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/89, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents. (DOGV Nº 5490 de 16.04.2007)
(en format pdf)

ORDE de 3 d'abril del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'aproven les bases i es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Recursos Humans. (DOGV Nº 5489 de 13.04.2007)
(en format pdf)

Març

RESOLUCIÓ de 9 de març del 2007, del conseller de Sanitat, per la que s'establix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per al 2007 (EVES). (DOGV Nº 5480 de 29.03.2007)
(en format pdf)

ORDE de 7 de març del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la que es deleguen competències en matèria de contractació administrativa i de gestió econòmica en determinats òrgans de la Conselleria. (DOGV Nº 5481 de 30.03.2007)
(en format pdf)

ORDE de 28 de març del 2007, del conseller de Sanitat, per la que es regulen els requisits d'autorització administrativa i funcionament dels centres sanitaris de les empreses i entitats col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social en relació amb les contingències d'accidents de treball i malaltia professional en la Comunitat Valenciana. (DOGV Nº 5482 de 02.04.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 23 de març del 2007, del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut, per la que es concedixen i es dóna publicitat a les subvencions establides en l'Orde de 27 de desembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoquen i aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, durant l'exercici 2007. (DOGV Nº 5485 de 05.04.2007)
(en format pdf)

ORDE de 6 de març del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la que convoca i s'aproven les bases reguladores de 8 beques de perfeccionament formatiu de l'Agència Valenciana de Salut en distints hospitals de la Comunitat Valenciana. (DOGV Nº 5481 de 30.03.2007)
(en format pdf)

ORDE de 6 de març del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la que convoca i s'aproven les bases reguladores de 4 beques per a la realització de pràctiques professionals en els Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana. (DOGV Nº 5481 de 30.03.2007)
(en format pdf)

ORDE de 23 de març del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen ajudes i beques per al foment de la investigació sanitària a la Comunitat Valenciana, a desenvolupar durant l'any 2007. (DOGV Nº 5485 de 05.04.2007)
(en format pdf)

ORDE de 23 de març del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoquen beques per a estades breus en centres d'investigació nacionals i estrangers, per a l'any 2007. (DOGV Nº 5482 de 02.04.2007)
(en format pdf)

ORDE d'1 de març del 2007 de la Conselleria de Sanitat, per la que es crea i regula la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat . ( Diari Oficial número 5479 de fecha 28.03.2007)
(en format pdf)

Carta de Servicis SAIP
(en format pdf)

ORDE de 23 de març de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual convoca ajudes i beques per al foment de la investigació sanitària a la Comunitat Valenciana durant l'any 2007, i establix les bases que les regulen. (DOCV nº 5485, de 05/04/07)
(en format pdf)

Modalitats de subvencions a escollir:

Beques per a projectes d'investigació en programes de salut, prevenció i predicció de la malaltia
Ajudes per a estudis d'investigació en avaluació de tecnologies sanitàries i sobre pràctiques infermeres basades en l'evidència científica
Ajudes i beques per al desplegament de projectes d'investigació en matèria sanitària

ORDE de 26 de març de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual convoca beques per a estades breus en centres d'investigació nacionals i estrangers per a l'any 2007. (DOGV 5482 de 02.04.2007)
(en format pdf)

DECRET 27/2007, de 2 de març, del Consell, pel que es regulen els carnets de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari en la Comunitat Valenciana. (DOGV N. 5464 de fecha 06.03.2007)
(en format pdf)

Febrer

ORDE de 12 de febrer del 2007, del conseller de Sanitat, per la que s'aprova el barem de mèrits d'aplicació als concursos de trasllats per a la provisió de places de Personal Estatutari al Servici d'Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana. (DOGV N. 5461 de 01.03.2007)
(en format pdf)

ORDE de 28 de febrer del 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoquen 5 beques per a la realització de pràctiques professionals en els laboratoris de salut pública de la Conselleria de Sanitat. (DOGV N. 5470 de 14.03.2007)
(en format pdf)

ORDE de 27 de febrer del 2007, de la Conselleria Sanitat per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a estudis d'investigació en matèria de qualitat assistencial i sistemes d'informació de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient de l'Agència Valenciana de Salut per a l'exercici 2007. (DOGV N. 5467 de 09.03.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 13 de febrer del 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la que es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Salut i el Consorci Hospital General Universitari de València que regula la comanda de gestió dels centres sanitaris dependents directament de l'Agència Valenciana de la Salut del Departament de Salut núm. 9 al Consorci Hospital General Universitari de València. (DOGV nº 5454 de 20.02.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 13 de febrer del 2007, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per mitjà de la que s'ordena la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l'Acord de la Comissió de Baremació, pel que s'establix la llista definitiva dels participants en el procediment d'adjudicació d'autoritzacions d'obertura de noves oficines de farmàcia, convocada per Resolució de 30 de març del 2006, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la que s'inicia el procediment d'adjudicació d'autoritzacions d'obertura de noves oficines de farmàcia. DOGV 5.248, de 28.04.2006. (DOGV nº 5451 de 15.02.2007)
(en format pdf)

DECRET 15/2007, de 9 de febrer, del Consell, pel que s'establixen mecanismes per a agilitzar l'assistència sanitària a processos oncològics. (DOGV nº 5449 de 13.02.2007)
(en format pdf)

Gener

RESOLUCIÓ de 31 de gener del 2007, de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat, per la que es concedix l'acreditació per a l'activitat d'Extracció de Progenitors Hematopoyéticos de Sang de Cordó Umbilical a l'Hospital General de Castelló. (DOGV N. 5465 de 07.03.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 10 de gener del 2007, del conseller de Sanitat, per la que s'autoritza la creació de la Unitat de Referència Multidisciplinària de Tractament del Dolor de l'Hospital General Universitari. (DOGV nº 5448 de 12.02.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ d'11 de gener del 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la que es disposa la publicació del Conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i el Departament de Salut i Consum del Govern d'Aragó. (DOGV nº 5441 de 01.02.2007)
(en format pdf)

DECRET 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel que es regula el dret a la segona opinió mèdica en l'àmbit del Sistema Sanitari Públic Valencià. (DOGV nº 5439 de 30.01.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 16 de gener del 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la que es disposa la publicació del Conveni marc de col·laboració entre l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, en matèria de drogodependències per al període 2007-2010. (DOGV nº 5443 de 05.02.2007)
(en format pdf)

ORDE de 2 de gener del 2007, del conseller de Sanitat, per la que es creen els fitxers informatitzats "Sigma", "Prg. Consell genètic en el Càncer" i "Prg. Prev. Del Càncer Colorectal. (DOGV nº 5443 de 05.02.2007)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 2 de gener del 2007, del conseller de Sanitat, per la que es creen els fitxers informatitzats Sigma, Prg. Consell Genètic en el Càncer i Prg. Prev. Del Càncer Colorectal. (DOGV N. 5468 de 12.03.2007)
(en format pdf)

ORDE de 15 de gener del 2007, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l'Orde de la Conselleria de Sanitat, de 27 de maig del 2004, per la que es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents. (DOGV nº 5442 de 02.02.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 4 de gener del 2007, de la directora general de Justícia de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la que es resol inscriure els Estatuts del Col·legi Professional d'Higienistes Dentals de la Comunitat Valenciana, i es disposa a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5438 de 29.01.2007)
(en format pdf)

Informació pública de l'esborrany del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana pel que es regulen les bases per a la designació de les Unitats de Referència del sistema sanitari de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5434 de 23.01.2007)
(en format pdf)

DECRET 2/2007, de 12 de gener, del Consell, pel que s'establixen les bases que regulen els premis Salut i Societat 2007, que atorga la Conselleria de Sanitat, de la Generalitat. (DOGV nº 5429 de 16.01.2007)
(en format pdf)

ACORD de 12 de gener del 2007, del Consell, pel que s'incrementen les quanties del complement d'atenció continuada del personal intern resident i infermeria en formació que presta els seus servicis en les Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat. (DOGV nº 5429 de 16.01.2007)
(en format pdf)

ACORD de 12 de gener del 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada i noves formes de prestació de les mateixes. (DOGV nº 5429 de 16.01.2007)
(en format pdf)

Any 2006

Desembre

ORDE de 29 de desembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat per la qual s'aproven les bases i es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en el Servici de Gestió Econòmica de la Direcció General de Recursos Econòmics. (DOGV nº 5432 de 19.01.2007)

(en format pdf)

RESOLUCIÓ 1 de desembre del 2006, de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat, per la que es concedix l'acreditació per a l'activitat d'Extracció i implante de fragments autòlegs de paratiroides a l'Hospital General Universitari d'Alacant. (DOGV nº 5442 de 02.02.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 4 de desembre del 2006, del conseller de Sanitat, per la que s'autoritza la creació de la Unitat de Referència de Cures Pal·liatives de l'Hospital Sant Vicent del Raspeig. (DOGV nº 5442 de 02.02.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre del 2006, del conseller de Sanitat, per la que s'autoritza la creació de la Unitat de Referència de dany cerebral de l'Hospital Sant Vicent del Raspeig. (DOGV nº 5442 de 02.02.2007)
(en format pdf)

ORDE de 14 de desembre del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es crea el fitxer informatitzat "Incompatibilitats". (DOGV nº 5443 de data 05.02.2007)
(en format pdf)

ORDE de 27 de desembre del 2006 de la Conselleria Sanitat per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2007. (DOGV nº 5421 de 04.01.2007)
(en format pdf)

ORDE de 12 de desembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoca i s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a finançar programes/activitats de prevenció de la SIDA i foment d'associacions d'autoajuda i d'atenció psicosocial a pacients seropositius al VIH, que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana durant l'exercici de 2007. (DOGV nº 5415 de 27.12.2006)
(en format pdf)

LLEI 11/2006, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2007. (DOGV nº 5417 de 29.12.2006)
(en format pdf)

ORDE de 29 de desembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que per la que es convoca i s'aproven les bases reguladores de l'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions de malalts i familiars dels mateixos o grups de persones legalment constituïts per a este objectiu per a l'exercici 2007.
(en format pdf)

Formularis:

- Sol·licitud de subvencions per a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda

- Pressupost dels programes per als quals se sol·licita ajuda durant 200_

- Pressupost de l'exercici

- Justificació de la subvenció

RESOLUCIÓ de 22 de novembre del 2006, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la que es modifica la Resolució de 2 d'abril del 2004, per la que es declara en situació d'expectativa de destí als aspirants que han superat el concurs oposició, del procés extraordinari de consolidació d'ocupació per a la selecció i provisió de places de facultatiu especialista d'àrea d'Oftalmologia en IISS dependents de la Conselleria de Sanitat i per la que s'obri de nou el termini de quinze dies hàbils per a la participació en la convocatòria publicada per Resolució de 4 de maig del 2004 de la Direcció General de Recursos Humans per la que s'inicia la fase de provisió del procés extraordinari de consolidació d'ocupació de l'esmentada categoria (DOGV número 5404 de fecha 11.12.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la que es disposa la publicació de l'Acord de pròrroga i actualització per al 2006 i 2007 del conveni d'assistència sanitària derivada d'accidents de tràfic en l'àmbit de la sanitat pública de la Generalitat Valenciana. (DOGV número 5403 de fecha 07.12.2006)
(en format pdf)

Novembre

RESOLUCIÓ de 6 de novembre del 2006, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la que s'establix el procediment de subministrament i control de medicaments estupefaents d'ús humà en les clíniques i hospitals veterinaris. (DOGV nº 5432 de 19.01.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre del 2006, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la que s'establixen els servicis essencials mínims en ocasió de la vaga convocada en les institucions sanitàries públiques i privades del conjunt de l'Estat, afectant tots els treballadors tècnics especialistes/superiors sanitaris i auxiliars d'infermeria que estiguen exercint funcions de tècnic especialista conforme a l'Orde Ministerial de 14 de juny de 1984. (DOGV número 5398 de fecha 29.11.2006)
(en format pdf)

ORDE de 21 de novembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'amplia el termini de justificació de subvencions establit en l'Orde de 6 d'octubre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen subvencions per a programes específics dissenyats per a reduir la morbi-mortalidad relacionada amb el consum de drogues i estil de vida en persones que viuen en situació de greu exclusió social. (DOGV número 5398 de fecha 29.11.2006)
(en format pdf)

ORDE de 4 d'octubre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es modifica la llista de malalties sotmeses a declaració obligatòria. (DOGV número 5393 de fecha 22.11.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre del 2006, de la directora general d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat, per la que es concedix l'acreditació per a l'activitat d'Extracció i implante de fragments autólogos de paratiroides a l'Hospital Comarcal de la Ribera. (DOGV número 5389 de fecha 16.11.2006)
(en format pdf)

ORDE de 26 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es modifica l'Orde d'1 de febrer del 2005, per la que es crea la Comissió de Reproducció Humana Assistida de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 5389 de fecha 16.11.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 18 d'agost del 2006, de la direcció general d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat, per la que es concedix l'acreditació per a l'activitat d'Extracció de Progenitors Hematopoyéticos de Sang de Cordó Umbilical a l'Hospital General Universitari d'Alacant. (DOGV número 5389 de fecha 16.11.2006)
(en format pdf)

ORDE de 6 d'octubre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen subvencions per a programes específics dissenyats per a reduir la morbi-mortalidad relacionada amb el consum de drogues i estil de vida en persones que viuen en situació de greu exclusió social. (DOGV número 5383 de fecha 08.11.2006)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors del Decret 166/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel que s'atribuïx a la Conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de Salut Pública. (DOGV número 5408 de fecha 15.12.2006)
(en format pdf)

DECRET 166/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel que s'atribuïx a la Conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de Salut Pública. (DOGV número 5382 de fecha 07.11.2006)
(en format pdf)

Octubre

DECRET 154/2006, de 13 d'octubre, del Consell, pel que s'aprova el II Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, en virtut del mandat arreplegat en la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 5371 de fecha 20.10.2006)
(en format pdf)

ACORD de 6 d'octubre del 2006, del Consell, pel que s'incrementen les retribucions del personal intern resident i infermeria en formació que presten els seus servicis en les Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat. (DOGV número 5365 de 11.10.2006)
(en format pdf)

DECRET 149/2006, de 6 d'octubre, del Consell, de Creació del Consell Assessor d'Investigació en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat. (DOGV número 5365 de 11.10.2006)
(en format pdf)

Setembre

ORDE de 25 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es fixen criteris i s'establixen les normes que han de regular el procés d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Agència Valenciana de la Salut i de les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, a què li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat. (DOGV número 5369 de fecha 18.10.2006)
(en format pdf)

ORDE de 21 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la realització de treballs d'investigació en matèria d'atenció de mitja i llarga estada per a l'any 2006. (DOGV número 5373 de fecha 24.10.2006)
(en format pdf)

ORDE de 4 de setembre del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es modifica l'Orde de 7 de juny del 2006, per la que es constituïx l'Oficina de Gestió d'Abucasis de l'Agència Valenciana de Salut. (DOGV número 5377 de fecha 30.10.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la que es disposa la publicació del Conveni Bilateral de col·laboració entre l'entitat Pública Empresarial RED.ES i la Comunitat Autònoma Valenciana per al desenvolupament de la sanitat en línia (e-Sanidad) en el marc del Pla Avança. (DOGV número 5367 de 16.10.2006)
(en format pdf)

ORDE de 12 de setembre del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es modifica l'Orde de 26 de setembre del 2005, per la que es va crear el Consell Assessor de Salut Mental de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 5365 de 11.10.2006)
(en format pdf)

ORDE de 13 de setembre del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es convoca huit beques per a la realització de pràctiques professionals de mitjans de comunicació social en la Conselleria de Sanitat. (DOGV nº 5354 de fecha 26.09.2006)
(en format pdf)

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM. REIAL DECRET 1030/2006, de 15 de setembre, pel que s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització.
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre del 2006, de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat, per la que es concedix l'acreditació per a l'activitat de banc de cèl·lules hepàtiques a l'Hospital Universitari la Fe.(DOGV Nº 5343 de 11.09.2006)
(en format pdf)

Agost

ORDE de 22 d'agost del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a estudis d'investigació en matèria de qualitat assistencial i sistemes d'informació de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient de l'Agència Valenciana de Salut per a l'any 2006. (DOGV nº  5337 de fecha 01.09.2006)
(en format pdf)

Sol·licitud d'ajuda a projectes d'investigació en l'Àrea de Qualitat Assistència.
Currículum Vitae normalitzat.
Memòria de sol·licitud del projecte d'investigació.

Juliol

ORDE de 18 de juliol del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es crega el fitxer informatitzat "Biovigilancia". (DOGV nº  5331 de fecha 24.08.2006)
(en format pdf)

ORDE de 19 de juliol del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es crega el fitxer informatitzat "SICCS". (DOGV nº  5331 de fecha 24.08.2006)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 19 de juliol del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es crea el fitxer informatitzat SICCS. (DOGV N. 5468 de 12.03.2007)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol del 2006, de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat, per la que es concedix l'acreditació per a l'activitat d'extracció i trasplantament de còrnies i teixits oculars al Centre superior d'Investigació, Docència i Assistència de Patologia Oftalmològica de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº  5334 de fecha 29.08.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 17 de juliol del 2006, de la Direcció general d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat, per la que es concedix l'acreditació per a realitzar l'activitat de Trasplantament Bilateral de Mans a l'Hospital Universitari La Fe. (DOGV nº  5334 de fecha 29.08.2006)
(en format pdf)

Juny

ORDE de 19 de juny del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la realització d'estudis i campanyes d'informació, formació i aquelles altres activitats d'interés sociosanitari en matèria de salut mental que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2006. (DOGV nº  5315 de fecha 01.08.2006)
(en format pdf)

ORDE de 19 de juny del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la realització d'actuacions encaminades a la sensibilització sobre la importància de la salut mental que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2006. (DOGV nº  5315 de fecha 01.08.2006)
(en format pdf)

ORDE de 19 de juny del 2006, de la conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen subvencions per a la realització de treballs d'investigació en l'àmbit de la salut mental per a l'any 2006. (DOGV nº  5315 de fecha 01.08.2006)
(en format pdf)

ORDE de 23 de juny del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es creguen els següents fitxers informatitzats: Epicutáneas, Iconografies, Derma, Psoriasi, Histologia i Biòpsies prostàtiques. (DOGV nº  5314 de fecha 31.07.2006)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 23 de juny del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es creen els fitxers informatitzats: Epicutànies, Iconografies, Derma, Psoriasi, Histologia i Biòpsies prostàtiques. (DOGV N.5468 de 12.03.2007)
(en format pdf)

ORDE de 23 de juny del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es crega el fitxer informatitzat BTT (Ulisses). (DOGV nº  5314 de fecha 31.07.2006)
(en format pdf)

ORDE de 26 de juny del 2006, per la que es modifica l'Orde de 18 de gener del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es deleguen competències en matèria de contractació administrativa i de gestió econòmica en determinats òrgans de la Conselleria. (DOGV nº  5316 de fecha 02.08.2006)
(en format pdf)

ORDE de 29 de juny del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establix el finançament de determinats medicaments per al tractament de la disfunció erèctil a lesionats medul·lars. (DOGV nº  5314 de fecha 31.07.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 26 de juny del 2006, del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut, per la que s'amplia el termini establit per a resoldre la concessió de subvencions destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda convocada per Orde de 10 de març del 2006. (DOGV nº  5290 de 28.06.2006)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 15 de maig del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'aproven les bases i el model de sol·licitud per a la convocatòria de beques de perfeccionament formatiu de l'Agència Valenciana de Salut en distints hospitals de l'Agència Valenciana de Salut. (DOGV nº 5289 de 27.06.2006)
(en format pdf)

ORDE de 9 de juny 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoquen beques per a realitzar i completar estudis de formació en automatització i captura de dades per a implantar el sistema d'informació poblacional de càncer, per a l'any 2006. (DOGV nº 5289 de 27.06.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 19 de juny del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la que es disposa la publicació de l'Acord de pròrroga i actualització per a l'any 2006 del Conveni de col·laboració firmat el 16 de desembre del 2002, entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, l'Institut Social de les Forces Armades i la Mutualitat General Judicial, per a la prestació en zones rurals de determinats servicis sanitaris als mutualistes i la resta de beneficiaris adscrits a entitats d'assegurança d'assistència sanitària concertada amb les dites
Mutualitats. (DOGV nº 5304 de 17.07.2006)
(en format pdf)

ORDE de 7 de juny del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es constituïx l'Oficina de Gestió d'Abucasis de l'Agència València de Salut. (DOGV nº 5293 de 03.07.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 7 de juny del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la que es disposa la publicació del Conveni d'assistència jurídica entre el Consell de la Generalitat (Presidència de la Generalitat, Gabinet Jurídic) i la Fundació Oftalmològica del Mediterrani (FOM). (DOGV nº 5291 de 29.06.2006)
(en format pdf)

ORDE de 9 de juny del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es crean els fitxers informatitzats Registre de Tumors de Castelló i Sistema d'Informació Oncològic, i es modifica el fitxer Registre de tumors infantils de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5312 de 27.07.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 8 de juny del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'actualitzen les tarifes de reembossament de transport no concertat d'usuaris en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº  5312 de 27.07.2006)
(en format pdf)

LLEI 7/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5280, de 14/06/06)
(en format pdf)

Maig

ORDE de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen dues beques per a ajudes a estudis i investigació en matèries d'anàlisi estadística i epidemiològica dels sistemes d'informació en salut pública per a l'any 2006. (DOGV número 5272, de 02/06/2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 24 de maig del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la que es disposa la publicació de l'Acord Marco de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Salut de la Conselleria de Sanitat i la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Investigació príncep Felipe. (DOGV, nº 5276, de 08/06/06)
(en format pdf)

ORDE de 15 de maig del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen beques per a estudis de formació en investigació sobre millora de la qualitat i seguretat de l'atenció als pacients de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient de l'Agència Valenciana de Salut per a l'any 2006. (DOGV número 5267 de fecha 26.05.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 12 de maig del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la que es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, pel que es modifica el Conveni de data 26 de desembre del 2001 pel que s'acorda la constitució d'un consorci per a la gestió de l'Hospital General Universitari de València. (DOGV número 5268 de fecha 29.05.2006)
(en format pdf)

ORDE de 15 de maig del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'aproven les bases i el model de sol·licitud per a la convocatòria de beques de perfeccionament formatiu de l'Agència Valenciana de Salut en distints hospitals de l'Agència Valenciana de Salut. (DOGV número 5269 de fecha 30.05.2006)
(en format pdf)

DECRET 2/2006, de 29 de maig, del president de la Generalitat, pel que s'assigna la titularitat de les conselleries amb competències executives en què s'organitza l'Administració de la Generalitat i s'anomena portaveu del Consell. (DOGV número 5269 de fecha 30.05.2006)
(en format pdf)

ORDE de 18 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix el termini i el model de sol·licitud d'inclusió en la carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 5266 de data 25.05.2006)
(en format pdf)

DECRET 66/2006, de 12 de maig, del Consell, pel que s'aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 5259 de data 16.05.2006)
(en format pdf)

ORDE de 8 de maig del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que s'establixen les bases reguladores i es convoquen beques per a ajudes a estudis d'investigació en l'àrea d'atenció sanitària de la Direcció General d'Assistència Sanitària de l'Agència Valenciana de la Salut per a l'any 2006.
(DOGV número 5264 de data 23.05.2006)
(en format pdf)

Abril

RESOLUCIÓ de 26 d'abril del 2006, de la directora general de Justícia de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la que resol inscriure els Estatuts del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de la província d'Alacant, i es disposa la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat. (DOGV número 5271, de 01/06/06)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors del Decret 56/2006, de 28 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel que s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat. (DOGV, nº 5280, de 14/06/06)
(en format pdf)

DECRET 56/2006, de 28 d'abril, del Consell, pel que s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 5258, de data 15.05.2006)
(en format pdf)

ORDE de 20 d'abril del 2006 de la Conselleria de Sanitat, per la que s'aproven les bases i el model de sol·licitud per a la convocatòria de beques d'Informàtica i Telecomunicacions de l'Agència Valenciana de Salut de l'any 2006.
(DOGV número 5257, de data 12.05.2006)
(en format pdf)

Formulari de Sol·licitud

ORDE de 6 d'abril del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoquen ajudes de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària, per a estudis d'investigació en Avaluació de Tecnologies Sanitàries i sobre pràctiques infermeres basades en l'evidència científica.
(DOGV número 5257, de data 12.05.2006)
(en format pdf)

ORDRE de 19 d'abril de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a estades breus en centres d'investigació nacionals i estrangers, per a l'any 2006.
(DOGV número 5254 de data 09.05.2006)
(en format pdf)

ESTADES BREUS

33160 Sol·licitud Projectes d'Investigació
33161 CV Projectes d'Investigació
33162 Memòria Projectes d'Investigació

ORDRE de 19 d'abril de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes per al desenvolupament de projectes d'investigació en matèria sanitària, a desenvolupar durant l'any 2006.
(DOGV número 5254 de data 09.05.2006)
(en format pdf)

PROJECTES INVESTIGACIÓ SANITÀRIA

33163 Sol·licitud Estades a l'Estranger
33164 CV Estades a l'Estranger
33165 Memòria

Sol·licitud d'ajudes per al desenvolupament de projectes d'investigació en matèria sanitària, a desenvolupar durant l'any 2006.
(en format pdf)

Sol·licitud de beques per a estades breus en centres d'investigació nacionals i estrangers, per a l'any 2006.
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 20 d'abril del 2006, del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut, per la que es convoquen beques d'Informàtica i Telecomunicacions per a l'any 2006.
(DOGV número 5255 de data 10.05.2006)
(en format pdf)

ORDE de 12 d'abril del 2006, del conseller de Sanitat, per la que s'establixen les bases i es convoquen 2 beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut per al foment de la formació complementària en diverses matèries.
(DOGV número 5254 de data 09.05.2006)
(en format pdf)

Conselleria de Sanitat . Informació pública de l'esborrany del decret pel qual es regula l'assegurament sanitari del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.(DOGV nº5254 de 09.05.2006) (en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors del Decret 57/2006, de 21 d'abril, del Consell, pel que es desenvolupa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
(DOGV número 5247 de fecha 27.04.2006)
(en format pdf)

DECRET 53/2006, de 21 d'abril, del Consell, pel que es desenvolupa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
(DOGV nº 5246 de 26.04.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, l'Agència Valenciana de la Salut, les Mútues de Prevenció d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la constitució i desenvolupament d'una unitat docent a València amb la finalitat de formar metges especialistes en medicina del treball.
(DOGV nº 5243 de 21.04.2006)
(en format pdf)

Març

RESOLUCIÓ de 22 de març del 2006, de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat, per la que es concedix l'acreditació per a l'activitat d'extracció de progenitors hematopoyéticos de sang de cordó umbilical a l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.
(DOGV número 5260 de data 17.05.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 30 de març del 2006, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la que s'inicia el procediment d'adjudicació d'autoritzacions d'obertura de noves oficines de farmàcia.
(DOGV nº 5248 de 28.04.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 20 de març del 2006, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut, per la que es crega la Comissió de Catalogació de Productes Sanitaris als efectes del Sistema de Vigilància de Productes Sanitaris de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5248 de 28.04.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 23 de març del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la que es disposa la publicació del conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i el Consell General de Col·legis de Metges de la Comunitat Valenciana per a la realització del Programa d'Atenció Integral del Metge Malalt (PAIME).
(DOGV nº 5234 de 05.04.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 21 de març del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la que es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i l'Institut de Salut Carles III del Ministeri de Sanitat i Consum per a la investigació en medicina regenerativa.
(DOGV nº 5234 de 05.04.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 21 de març del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la que es disposa la publicació del Conveni específic per a l'any 2005 del Protocol General de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat i Consum (Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues) i la Comunitat Autònoma Valenciana (Conselleria de Sanitat).
(DOGV nº 5234 de 05.04.2006)
(en format pdf)

DECRET 39/2006, de 24 març, del Consell de la Generalitat, pel que s'aprova l'oferta d'ocupació de personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut per al 2005.
(DOGV nº 5228 de 28.03.2006)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors del Decret 38/2006, de 24 de març, del Consell, pel que s'establixen determinades categories i funcions de personal estatutari de l'Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 5271, de 01/06/06)
(en format pdf)

DECRET 38/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel que s'establixen determinades categories i funcions de personal estatutari de l'Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat.
(DOGV nº 5228 de 28.03.2006)
(en format pdf)

DECRET 37/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel que es regula la lliure elecció de facultatiu i centre, en l'àmbit de la Sanitat Pública de la Comunitat Valenciana.
(DOGV nº 5228 de 28.03.2006)
(en format pdf)

ORDE de 10 de març de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual convoca la concessió de subvencions de l'Agència Valenciana de Salut i establix les bases que les regulen, destinades a finançar programes d'ajuda mútua i d'autoajuda duts a terme per associacions de malalts i de familiars de malalts o grups de persones legalment constituïts per a este objectiu.
(DOGV nº 5227 de 27.03.2006)

Formularis:

- Sol·licitud de subvencions per a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda

- Pressupost dels programes per als quals se sol·licita ajuda durante 200_

- Pressupost de l'exercici

- Justificació de la subvenció

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 16 de gener del 2006, del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut, per la que es deleguen competències en determinats òrgans de la mateixa.
(DOGV nº 5224 de 22.03.2006)
(en format pdf)

ORDE de 24 de febrer del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoquen beques per a projectes d'investigació en programes de salut, prevenció i predicció de la malaltia, per a l'any 2006.
(DOGV nº 5216 de 10.03.2006)
(en format pdf)

ORDE de 27 de febrer del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es deleguen atribucions en matèria de personal, en determinats òrgans de la Conselleria.
(DOGV nº 5216 de 10.03.2006)
(en format pdf)

ACORD de 10 de març del 2006, del Consell de la Generalitat, pel que s'introduïx en el sistema retributiu del personal funcionari d'institucions sanitàries un component compensatori en el complement específic.
(DOGV nº 5220 de 16.03.2006)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 14 de febrer del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica el Calendari de Vacunació Sistemàtica Infantil a la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5211 de fecha 03.03.2006)
(en format pdf)

ACORD de 21 de desembre del 2005, del Consell d'Administració de l'Agència Valenciana de Salut, pel que es deleguen competències en el director gerent de l'Agència Valenciana de Salut.
(DOGV número 5209 de fecha 01.03.2006)
(en format pdf)

Febrer

ORDE de 14 de febrer del 2006, del conseller de Sanitat, per la que es modifica l'Orde de 26 de setembre del 2005, per la que es va crear el Consell Assessor en Salut Mental de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5205 de fecha 23.02.2006)
(en format pdf)

ORDE de 14 de febrer del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es modifica el Calendari de Vacunació Sistemàtica Infantil a la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5204 de fecha 22.02.2006)
(en format pdf)

ORDE de 30 de gener del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoquen beques de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària per a ajudes a estudis d'investigació en matèria d'avaluació de la qualitat assistencial i de les tecnologies sanitàries, ordenació sanitària i formació especialitzada per a l'any 2006.
(DOGV número 5204 de fecha 22.02.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 7 de febrer del 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la que es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i Fundació Pfizer, per a establir el marc d'exercici d'activitats de cooperació en matèria de prevenció i educació sanitària.
(DOGV número 5203 de fecha 21.02.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ d'1 de febrer del 2006, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la que es disposa el depòsit i publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre Carrera i Desenvolupament Professional, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, CEMSATSE, CSI-CSIF, STSPV-IV, UGT i SAE.
(DOGV número 5203 de fecha 21.02.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 26 de gener del 2006, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la que es publica l'adjudicació de les autoritzacions per a l'obertura de noves oficines de farmàcia.
(DOGV número 5203 de fecha 21.02.2006)
(en format pdf)

ORDE de 8 de febrer del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoquen beques per a realitzar i completar estudis de formació en automatització i captura de dades per a implantar el sistema d'informació poblacional de càncer, per a l'any 2006.
(DOGV número 5202 de fecha 20.02.2006)
(en format pdf)

ORDE de 8 de febrer del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoquen beques per a realitzar i completar estudis de formació en automatització i captura de dades per a implantar el sistema d'informació poblacional de càncer, per a l'any 2006. [2006/1819]
(DOGV número 5202 de data 20.02.2006)
(en format pdf)

ORDE de 17 de gener del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es determina el procediment d'autorització i homologació dels cursos de formació dels professionals que realitzen activitats de bronzejat artificial per mitjà de radiacions ultravioletes.
(DOGV número 5195 de data 09.02.2006)
(en format pdf)

Gener

ORDE de 18 de gener del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la que es deleguen competències en matèria de contractació administrativa i de gestió econòmica en determinats órgans de la conselleria. [2006/F758]
(DOGV número 5185 de data 26.01.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 26 de desembre del 2005, del conseller de Sanitat, per la que s'establix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per al 2006 (EVES). [2006/408]
(DOGV número 5180 de data 19.01.2006)
(en format pdf)

DECRET 5/2006, de 13 de gener, del Consell de la Generalitat, pel que s'establixen les bases que regulen els premis "Salut i Societat 2006" que atorga la Conselleria de Sanitat. [2006/X447]
(DOGV número 5179 de data 18.01.2006)
(en format pdf)

DECRET 1/2006, de 13 de gener, del Consell de la Generalitat, pel que es modifica el Decret 26/2005, de 4 de febrer, pel que es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat. [2006/415]
(DOGV número 5178 de data 17.01.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual autoritza la creació de la Unitat de Referència de Dany Cerebral a l'Hospital Doctor Moliner.
(DOGV número 5176 de data 13.01.2006)
(en format pdf)

ORDE de 15 de desembre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Sistema d'Informació sobre Càncer de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5173 de data 10.01.2006)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració en matèria sanitària entre el Ministeri de Defensa i la Generalitat Valenciana (Conselleria de Sanitat) i la Clàusula Addicional per a l'any 2005.
(DOGV número 5172 de data 09.01.2006)
(en format pdf)

Any 2005

Desembre

LLEI 15/2005, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos de La Generalitat per a l'exercici 2006.
(DOGV número 5166 de data 30.12.2005)
(en format pdf)

ORDE de 16 de desembre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'atenció i de prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, durant l'exercici del 2006.
(DOGV número 5165 de data 29.12.2005)
(en format pdf)

ORDE de 14 de novembre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual convoca 5 beques d'especialització i perfeccioidnt en unitats administratives de la Direcció General de Recursos Econòmics.
(DOGV número 5161 de data 23.12.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2005, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, l'Institut Social de les Forces Armades i la Mutualitat General Judicial, per a facilitar el compliment de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, que aprova l'Estatut de les Persones amb Discapacitat a la Comunitat Valenciana, i la seua aplicació al col·lectiu protegit per estes mutualitats.
(DOGV número 5155 de data 15.12.2005)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 20 de juliol de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual actualitza el fitxer Metabolopaties i suprimix els fitxers Enepin i Dades Epidemiològiques, que contenen dades de caràcter personal d?esta conselleria.
(DOGV número 5155 de data 15.12.2005)
(en format pdf)

ORDE de 30 de novembre de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual convoca 17 beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut per al foment de la formació complementària en matèries diverses.
(DOGV número 5151 de data 09.12.2005)
(en format pdf)

ORDE de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix les normes per a la concessió de subvencions destinades a finançar programes/activitats de prevenció de la sida i d'atenció psicosocial a pacients seropositius al VIH que es porten a terme en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana durant l'exercici de 2006.
(DOGV número 5150 de data 07.12.2005)
(en format pdf)

ORDE de 28 d'octubre de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual s'instaura el procediment valoratiu per a la incorporació de noves tecnologies sanitàries per mitjà de la Comissió d'Avaluació de Noves Tecnologies Sanitàries
(DOGV número 5150 de data 07.12.2005)
(en format pdf)

DECRET 186/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, de modificació del Decret 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, modificat parcialment pel Decret 136/2001, de 26 de juliol.
(DOGV número 5150 de data 07.12.2005)
(en format pdf)

Novembre

ORDE de 14 de novembre del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea i regula el Registre de llicències concedides, per la Conselleria de Sanitat, a establiments de fabricació a mida i de distribució de productes sanitaris.
(DOGV número 5141 de data 23.11.2005)
(en format pdf)

Octubre

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre del 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es constituïx i anomena els membres de la Comissió Assessora del Plans de Preparació i Resposta enfront de la Pandèmia de Grip de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5123 de data 27.10.2005)
(en format pdf)

ORDE de 24 d'octubre del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega el Comité Tècnic de Coordinació Sanitària i Comissió Assessora del Plans de Preparació i Resposta enfront de la Pandèmia de Grip.
(DOGV número 5123 de data 27.10.2005)
(en format pdf)

DECRET 137/2005, de 30 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crega la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Resposta enfront de la possible Pandèmia de Grip Arreglar.
(DOGV número 5107 de data 05.10.2005)
(en format pdf)

ORDE de 26 de setembre del 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es procedix a la creació del Consell Assessor de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5106 de data 04.10.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 21 setembre del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'adjudiquen ajudes per a estudis d'investigació i desenvolupaments en Avaluació de Tecnologies Sanitàries, sobre anàlisi d'avanços científics en infermeria.
DOGV número 5105 de data 3.10.2005)
(en format pdf)

Setember

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 20 de juliol del 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es crega el fitxer informatitzat Volant Registres.
(DOGV número 5104 de data 30.09.2005)
(en format pdf)

Agost

ORDE de 20 de juliol del 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es crega fitxer informatitzat VOLANT_REGISTROS.
(DOGV número 5082 de data 31.08.2005)
(en format pdf)

ORDE DE 20 de juliol del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'actualitza el fitxer METABOLOPATIAS i se suprimixen els fitxers ENEPIN i DADES EPIDEMIOLÒGIQUES amb dades de caràcter personal d'esta Conselleria.
(DOGV número 5082 de data 31.08.2005) (en format pdf)

ORDE de 19 de juliol del 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es crega el fitxer informatitzat: DELEGATS DE VISITA MÈDICA.
(DOGV número 5082 de data 31.08.2005)
(en format pdf)

ORDE de 19 de juliol del 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es creguen els fitxers informatitzats: EDO/AU i RVM i se suprimixen els següents fitxers informatitzats: VIGILÀNCIA I ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS, VEIND", MENIJO_**, "ENEPIN (Xàtiva), ENEPIN (Vila-real) i ENEPIN (Àrea 11).
(DOGV número 5082 de data 31.08.2005)
(en format pdf)

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de mayo de 2005, del conseller de Sanidad, por la que se desarrolla el Decreto 26/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad.
(DOGV número 5067 de data 09.08.2005)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 27 de maig de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 26/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 5067 de data 09.08.2005)
(en format pdf)

ORDEN de 23 de mayo de 2005, del conseller de Sanidad, por la que se crea el fichero informatizado Registro de Vacunas Nominal (RVN) y se suprime el fichero Vacunación personalizada.
(DOGV número 5043 de data 06.07.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, del conseller de Sanidad, por la que se autoriza la creación de la Unidad de Referencia de Retinosis Pigmentaria del Hospital General Universitario de Valencia.
(DOGV número 5044 de data 07.07.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2005, del conseller de Sanidad, sobre actualización de los requisitos de utilización de la receta médica oficial de la Conselleria de Sanidad, con firma electrónica reconocida.
(DOGV número 5049 de data 14.07.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2005, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se amplia, de forma excepcional, el plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia.
(DOGV número 5060 de data 29.07.2005)
(en format pdf)

ORDEN de 15 de julio de 2005, de la Conselleria de Sanidad, por la que se convocan ayudas para la realización de trabajos de investigación en materia de atención sociosanitaria para el año 2005.
(DOGV número 5056 de data 25.07.2005)
(en format pdf)

ORDEN de 29 de julio de 2005, de la Conselleria de Sanidad, por la que se convocan ayudas de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente, para proyectos de investigación en el área de Calidad Asistencial.
(DOGV número 5065 de data 05.08.2005)
(en format pdf)

ORDE de 20 de juliol de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes per a estades breus en centres d'investigació estrangers per a l'any 2005. (DOGV número 5067 de data 09.08.2005)
(en format pdf)

ORDE de 20 de juliol de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per al desenvolupament de programes d'investigació en matèria sanitària, per a l'any 2005.
(DOGV número 5067 de data 09.08.2005)
(en format pdf)

ORDEN de 20 de julio de 2005, de la Conselleria de Sanidad, por la que se convocan ayudas para estancias breves en centros de investigación extranjeros, para el año 2005.
(DOGV número 5067 de data 09.08.2005)
(en format pdf)

ORDE de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient, per a projectes d'investigació en l'àrea de Qualitat Assistencial.
(DOGV número 5065 de data 05.08.2005)
(en format pdf)

Juliol

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2005, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual s'amplia, de forma excepcional, el termini màxim per a la resolució i notificació del procediment d'adjudicació d'autoritzacions d'obertura de noves oficines de farmàcia.
(DOGV número 5060 de 29.07.2005)
(en format pdf)

ORDE de 15 de juliol de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de treballs d'investigació en matèria d'atenció sociosanitària per a l'any 2005.
(DOGV número 5056 de 25.07.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2005, del conseller de Sanitat, sobre actualització dels requisits d'utilització de la recepta mèdica oficial de la Conselleria de Sanitat, amb signatura electrònica reconeguda.
(DOGV número 5049 de 14.07.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual autoritza la creació de la Unitat de Referencia de Retinosi Pigmentària a l'Hospital General Universitari de València.
(DOGV número 5044 de 07.07.2005)
(en format pdf)

ORDE de 23 de maig de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es crea el fitxer informatitzat Registre de Vacunes Nominal (RVN) i se suprimix el fitxer Vacunació personalitzada.
(DOGV número 5043 de 06.07.2005)
(en format pdf)

ORDE de 12 d'abril de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es crea el fitxer informatitzat PERINATALP.
(DOGV número 5043 de 06.07.2005)
(en format pdf)

Juny

ORDE de 18 d'abril del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen els procediments d'autorització sanitària de centres i servicis sanitaris en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5038 de data 29.06.2005)
(en format pdf)

ORDE de 30 de maig del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 27 de maig del 2004, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.
(DOGV número 5035 de data 24.06.2005)
(en format pdf)

LLEI 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5034 de data 23.06.2005)
(en format pdf)

ORDE de 13 de juny del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l'Orde de 3 de febrer del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l'Orde de 29 d'abril del 2002 de la Conselleria de Sanitat per la qual es crega la Comissió d'Avaluació del Plans d'Humanització de l'Atenció Sanitària, i l'Orde de 4 de desembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'anomenen els integrants de la comissió d'avaluació del Plans d'Humanització de l'Atenció Sanitària.
(DOGV número 5032 de data 21.06.2005)
(en format pdf)

ORDE de 27 de maig del 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es desenvolupa el Decret 26/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 5028 de data 15.06.2005)
(en format pdf)

ACORD de 27 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, que precisa aspectes retributius aplicables als contractes d'atenció continuada o guàrdies.
(DOGV número 5027 de data 14.06.2005)
(en format pdf)

ACORD de 27 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, que aprova l'acord de productivitat subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat.
(DOGV número 5027 de data 14.06.2005)
(en format pdf)

ORDE de 18 d'abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual constituïx el Comité Assessor de Vacunacions de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5023 de data 08.06.2005)
(en format pdf)

ORDE de 15 d'abril del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària per a estudis d'Investigació i desenvolupaments en Avaluació de Tecnologies sanitàries, sobre anàlisi d'avanços científics en infermeria.
(DOGV número 5023 de data 08.06.2005)
(en format pdf)

Formulario de Solicitud

CORRECCIÓ d'errors a l'Orde de 12 de maig del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creguen els departaments de salut.
(DOGV número 5016 de data 30.05.2005)
(en format pdf)

ORDE de 13 d'abril del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el Programa de Vacunació en Adults a la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5016 de data 30.05.2005)
(en format pdf)

DECRET 99/2005, de 20 de maig, del Consell de la Generalitat, de modificació del Decret 99/2004, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la creació i acreditació dels comités de bioètica assistencial.
(DOGV número 5013 de data 25.05.2005)
(en format pdf)

ORDE de 31 de març del 2005 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula les targetes d'identificació del personal que presta els seus servicis en els centres sanitaris del sistema sanitari públic valencià.
(DOGV número 5012 de data 24.05.2005)
(en format pdf)

ORDE de 12 de maig del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creguen els departaments de salut.
(DOGV número 5009 de data 19.05.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 19 d'abril del 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni específic per a l'any 2004 del Protocol General de Col·laboració subscrit pel Ministeri de Sanitat i Consum (Delegació del Govern per al Plans Nacional sobre Drogues) i la Comunitat Autònoma Valenciana (Conselleria de Sanitat).
(DOGV número 5002 de data 10.05.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 13 d'abril del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'actualitzen les tarifes de reembossament de transport no concertat d'usuaris en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5002 de data 10.05.2005)
(en format pdf)

DECRET 90/2005, de 6 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el DECRET 101/2000, de 27 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regula el Plans de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 5002 de data 10.05.2005)
(en format pdf)

ORDE de 28 d'abril del 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula i convoca el programa per a finançar estades en centres de dia per a persones major dependent l'any 2005. (DOGV número 5000 de data 06.05.2005)
(DOGV número 5000 de data 06.05.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 26 d'abril del 2005, del director general d'Administració autonòmica, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de l'administració al servici del Consell de la Generalitat Valenciana.
(DOGV número 4998 de data 04.05.2005)
(en format pdf

DECRET 101/2000, de 27 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regula el Plans de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 3784 de data 03.07.2000)
(en format pdf)

ORDE de 19 d'abril del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques d'informàtica i telecomunicacions.
(DOGV número 4997 de data 03.05.2005)
(en format pdf)

ORDE d'11 de març del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen 5 beques per a la realització de pràctiques professionals en els laboratoris de salut pública de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4997 de data 03.05.2005)
(en format pdf)

Abril

ACORD de 15 d'abril del 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es precisen les retribucions de l'atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d'infermeria d'atenció primària i de les unitats d'hospitalització domiciliària.
(DOGV número 4988 de data 19.04.2005)
(en format pdf)

DECRET 76/2005, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel que cessa el director general d'Atenció a la Dependència, de la Conselleria de Sanitat, Bartolomé Pérez Gálvez.
(DOGV número 4988 de data 19.04.2005)
(en format pdf)

ORDE de 7 de febrer del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula la prestació del servici d'oxigenoteràpia contínua domiciliària amb mitjans concertats a la Comunitat Valenciana. (DOGV número 4984 de data 13.04.2005)
(DOGV número 4984 de data 13.04.2005)
(en format pdf)

ORDE de 19 d'octubre del 2004, del conseller de Sanitat, per la qual es crega fitxer informatitzat, E-HAD.
(DOGV número 4984 de data 13.04.2005)
(en format pdf)

ORDE de 22 de març del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es dicten normes provisionals per a la inscripció, renovació de la inscripció i funcioidnt del Registre Oficial d'Establiments i Servicis Biocides de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4983 de data 12.04.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ d'1 de febrer del 2005, de la directora general d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat, per la qual es concedix l'acreditació per a l'activitat de trasplantament de teixit ossi i tendinós a la Clínica Mare de Déu del Consuelo.
(DOGV número 4981 de data 08.04.2005)
(en format pdf)

Març

ORDE de 16 de març del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'efectua convocatòria publica de concerts per a places assistencials en determinats centres d'atenció i/o prevenció de drogodependències per al període 2005-2008, a l'empara de les bases generals contingudes en l'Orde de la Conselleria de Benestar Social de 27 de novembre del 2000.
(DOGV número 4973 de data 29.03.2005)
(en format pdf)

ORDE de 21 de febrer del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen i establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a finançar accions i projectes d'investigació específics sobre la infecció per VIH/sida i problemàtica relacionada.
(DOGV número 4973 de data 29.03.2005)
(en format pdf)

ORDE d'1 de febrer del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega la Comissió de Reproducció Humana Assistida de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4973 de data 29.03.2005)
(en format pdf)

ORDE de 2 març del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen tres beques per a ajudes a estudis i investigació en matèries d'anàlisi estadística i epidemiològic dels sistemes d'informació en salut pública, per a l'any 2005.
(DOGV número 4968 de data 17.03.2005)
(en format pdf)

ORDE de 3 de març del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen els dispositius organitzatius que realitzen consell genètic en càncer de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4969 de data 18.03.2005)
(en format pdf)

DECRET 57/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 44/1992, de 16 de març, de procediment, sancions i competència sancionadora en relació amb les infraccions sanitàries i d'higiene alimentària.
(DOGV número 4966 de data 15.03.2005)
(en format pdf)

Orde de 14 de febrer del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions de malalts i familiars dels mateixos o grups de persones legalment constituïts per a este objecte.
(DOGV número 4965 de data 14.03.2005)
(en format pdf)

ORDE de 25 de febrer del 2005, de la Conselleria de Sanitat, de desenvolupament del Decret 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el Document de Voluntats Anticipades i es crega el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades
(DOGV número 4966 de data 15.03.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el depòsit i la publicació de l'Acord sobre Millores Relatives a l'Atenció Continuada i Guàrdies, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, STSPV-IV, CEMSATSE i UGT, totes elles amb representació en la Taula Sectorial de Sanitat.
(DOGV número 4963 de data 10.03.2005)
(en format pdf)

DECRET 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4961 de data 08.03.2005)
(en format pdf)

Orde de 14 de febrer del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions de malalts i familiars dels mateixos o grups de persones legalment constituïts per a este objecte.
(DOGV número 4965 de data 14.03.2005)
(en format pdf)


Febrer

RESOLUCIÓ d'1 de febrer del 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació de la clàusula addicional per a l'any 2004 al conveni de col·laboració en matèria sanitària entre el Ministeri de Defensa i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
(DOGV número 4953 de data 24.02.2005)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució d'1 de febrer del 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació de la clàusula addicional per a l'any 2004 al conveni de col·laboració en matèria sanitària entre el Ministeri de Defensa i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
(DOGV número 4955 de data 28.02.2005)
(en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució d'1 de febrer del 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i l'Institut de Salut Carles III, per al desenvolupament d'activitats formatives per als professionals sanitaris i l'accés dels mateixos a documentació i fons bibliogràfics.
(DOGV número 4952 de data 23.02.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 16 de febrer del 2005, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual s'inicia el procediment d'adjudicació d'autoritzacions d'obertura de noves oficines de farmàcia.
(DOGV número 4950 de data 21.02.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ d'1 de febrer del 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i l'Institut de Salut Carles III, per al desenvolupament d'activitats formatives per als professionals sanitaris i l'accés dels mateixos a documentació i fons bibliogràfics.
(DOGV número 4948 de data 17.02.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ d'1 de febrer del 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de Col·laboració en matèria sanitària entre el Ministeri de Defensa i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
(DOGV número 4948 de data 17.02.2005)
(en format pdf)

ORDE de 9 de desembre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a projectes d'investigació en programes de salut, prevenció i predicció de la malaltia, i beques per a la formació i col·laboració en els projectes d'investigació de l'EVES, per a l'any 2004.
(DOGV número 4670 de data 15.01.2004)
(en format pdf)

DECRET 26/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4941 de data 08.02.2005)
(en format pdf)

DECRET 25/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut.
(DOGV número 4941 de data 08.02.2005)
(en format pdf)

RESOLUCIÓ de 26 de gener del 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a l'avaluació de la incapacitat laboral del personal al servici del Consell Jurídic Consultiu".
(DOGV número 4939 de data 04.02.2005)
(en format pdf)

ORDE de 23 de desembre del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a projectes d'investigació en programes de salut, prevenció i predicció de la malaltia, per a l'any 2005.
(DOGV número 4936 de data 01.02.2005)
(en format pdf)


Gener

ORDE de 13 de gener del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen mesures per a la unificació de la Gestió Sanitària Pública d'Atenció Primària i Assistència Especialitzada.
(DOGV número 4925 de data 17.01.2005) (en format pdf)

ORDE de 12 de desembre del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen 5 beques per a la realització de pràctiques professionals en distintes unitats administratives de la Direcció General de Recursos Econòmics.
(DOGV número 4924 de data 14.01.2005) (en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 16 de desembre del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, durant l'exercici de 2005.
(DOGV número 4922 de data 12.01.2005) (en format pdf)

Any 2004

Desembre

ORDE de 16 de desembre del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, durant l'exercici de 2005.
(DOGV número 4911 de data 27.12.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 14 de desembre del 2004, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al concert entre la Conselleria de Sanitat, la Diputació de València i la Universitat de València per a la utilització de les institucions sanitàries en la investigació i docència universitària, subscrit el 24 de març de 1997 (publicat per Resolució de 23 d'abril de 1997, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana).
(DOGV número 4910 de data 24.12.2004) (en format pdf)


Novembre

RESOLUCIÓ de 9 de novembre del 2004, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana i l'Institut de Salut Carles III per a promoure la investigació en l'ús racional del medicament.
(DOGV número 4890 de data 24.11.2004) (en format pdf)


Octubre

RESOLUCIÓ de 30 de setembre del 2004, del conseller de Sanitat, per mitjà de la que es determina el nombre de noves oficines de farmàcia necessàries per a oferir una adequada atenció farmacèutica a la població.
(DOGV número 4868 de data 22.10.2004) (en format pdf)

ORDE de 6 de setembre del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a ajudes a estudis d'investigació en matèria d'avaluació de tecnologies sanitàries i qualitat assistencial de la Direcció General Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària per a l'any 2004.
(DOGV número 4858 de data 07.10.2004) (en format pdf)

ORDE de 6 de setembre del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aproven les corresponents bases i es convoquen ajudes socials a persones amb hemofília i altres coagulopaties congènites de la Comunitat Valenciana que hagen desenvolupat l'hepatitis C, com a conseqüència d'haver rebut tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4858 de data 07.10.2004) (en format pdf)

ORDE de 6 de setembre del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i investigació Sanitària, per a estudis d'investigació sobre avaluació de tecnologies i investigació sanitària.
(DOGV número 4858 de data 07.10.2004) (en format pdf)
Formularios.

DECRET 176/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, sobre autorització sanitària i el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris.
(DOGV número 4854 de data 01.10.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre del 2004, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana i l'Institut de Salut Carles III, per a la creació de la Unitat de Medicina Tropical en l'Hospital Universitari La Fe.
(DOGV número 4856 de data 05.10.2004) (en format pdf)

ORDE de 6 de setembre del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca el Premi Cucut Santamaría en la investigació sanitària. DOGV número 4858 de data 07.10.2004 (en format pdf)
Solicitud acceso al premio.


Setembre

DECRET 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i Consum i òrgans dependents.
(DOGV número 1081 de data 08.06.1989)

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i Òrgans dependents.
(DOGV número 4851 de data 28.09.2004) (en format pdf)

ORDE de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, de 2004 del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conelleria de Sandiad i òrgans dependents.
(DOGV número 4779, de 21.06.04) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 22 de setembre del 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'ordena la publicació de les bases per a la inscripció en les llistes d'ocupació regulades per l'Orde de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig.
(DOGV número 4851 de data 28.09.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 22 de setembre del 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen categories en què es constituiran llistes d'ocupació temporal conforme al que disposa l'Orde de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/89, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.
(DOGV número 4853 de data 30.09.2004) (en format pdf)

ORDE de 3 de setembre del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen els Premis de la Generalitat Valenciana en Matèria d'Humanització de l'Atenció Sanitària, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4848 de data 23.09.2004) (en format pdf)

DECRET 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat, pel qual s'assignen competències a la Presidència de la Generalitat i a les conselleries amb competències executives.
(DOGV número 4835 de data 06.09.2004) (en format pdf)

DECRET 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat.
(DOGV número 4835 de data 06.09.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol del 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la que s'oferta la integració en el règim estatutari de la Seguretat Social al personal laboral dels servicis de Planificació Familiar transferits per la Diputació Provincial de València.
(DOGV número 4842 de data 15.09.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 30 de juny del 2004, del conseller de Sanitat, per la qual es convoca tres cursos regulars per a la formació d'infermeres i infermers d'empresa a la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4834 de data 03.09.2004) (en format pdf)

ORDE de 24 d'agost del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'amplia el termini habilitat per a la sol·licitud d'ajudes per a la realització de treballs d'investigació en matèria de drogodependències i altres addiccions, per a l'any 2004.
(DOGV número 4832 de data 01.09.2004) (en format pdf)


Juliol

ORDE de28 de juny del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la llista de malalties sotmeses a declaració obligatòria.
(DOGV número 4802 de data 21.07.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol del 2004, del director general d'Administració autonòmica, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de l'administració al servici del Consell de la Generalitat Valenciana.
(DOGV número 4796 de data 13.07.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol del 2004, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual àmplia, de forma excepcional, el termini màxim per a la resolució i notificació del procediment d'adjudicació d'autoritzacions d'obertura de noves oficines de farmàcia.
(DOGV número 4797 de data 14.07.2004) (en format pdf)

ORDE de 29 de juny del 2004, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració del pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2005.
(DOGV número 4792 de data 07.07.2004) (en format pdf)

ORDE de 18 de maig del 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula la publicació del Butlletí Terapèutic Valencià.
(DOGV número 4788 de data 02.07.2004) (en format pdf)


Juny

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.
(DOGV número 4786 de data 30.06.2004) (en format pdf)

ORDE de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.
(DOGV número 4779 de data 21.06.2004) (en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 7 de juny del 2004, del conseller de Sanitat, per la qual es convoquen huit beques per al foment de la formació complementària en matèria d'Ordenació de Productes Sanitaris, en Programes Especials de Fàrmac-vigilància, en Sistema de Vigilància de Productes Sanitaris, en Organització i Anàlisi de la Visita Mèdica en Atenció Primària i Especialitzada, en Prestació Farmacèutica Sociosanitària i en Prestació Farmacèutica en Atenció Primària i Especialitzada, en la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4790 de data 05.07.2004) (en format pdf)

ORDE de 7 de juny del 2004, del conseller de Sanitat, per la qual es convoquen huit beques per al foment de la formació complementària en matèria d'Ordenació de Productes Sanitaris, en Programes Especials de Fàrmac-vigilància, en Sistema de Vigilància de Productes Sanitaris, en Organització i Anàlisi de la Visita Mèdica en Atenció Primària i Especialitzada, en Prestació Farmacèutica Sociosanitària i en Prestació Farmacèutica en Atenció Primària i Especialitzada, en la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4781 de data 23.06.2004) (en format pdf)

ORDE de 25 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient, per a projectes d'investigació en l'àrea de Qualitat Assistencial.
(DOGV número 4781 de data 23.06.2004) (en format pdf)

DECRET 96/2004, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es crega el Registre Oficial d'Establiments i Servicis Biocides de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4782 de data 24.06.2004) (en format pdf)

DECRET 99/2004, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la creació i acreditació dels comités de Bioètica Assistencial.
(DOGV número 4782 de data 24.06.2004) (en format pdf)

DECRET 98/2004, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la creació del Consell Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4782 de data 24.06.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 21 d'abril del 2004, del conseller de Sanitat, per la qual s'autoritza la creació de la Unitat de Referència de Neurorradiología Diagnòstica i Terapèutica de l'Hospital General Universitari d'Alacant.
(DOGV número 4777 de data 17.06.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 21 d'abril del 2004, del conseller de Sanitat, per la qual s'autoritza la creació de la Unitat de Referència per a l'Atenció Integral per a la Fibromialgia de l'Hospital Sant Vicent del Raspeig.
(DOGV número 4777 de data 17.06.2004) (en format pdf)

ORDE de 26 de maig del 2004, del conseller de Sanitat, per la qual es convoca cinc beques per a la realització de pràctiques professionals de mitjans de comunicació social en la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4766 de data 02.06.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 4 de maig del 2004, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni marc de col·laboració sociosanitària entre la Conselleria de Sanitat i la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
(DOGV número 4767 de data 03.06.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 25 de maig del 2004, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni Marco de col·laboració sociosanitària entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la Fundació Bancaixa.
(DOGV número 4770 de data 08.06.2004) (en format pdf)

DECRET 93/2004, de 4 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la constitució, composició i funcioidnt de la Comissió de Consentiment Informat.
(DOGV número 4770 de data 08.06.2004) (en format pdf)


Maig

RESOLUCIÓ de 5 d'abril del 2004, del director general d'Ordenació, Avaluació i Investigació de la Conselleria de Sanitat, per la qual es concedix acreditació per a realitzar extracció i trasplantament de membrana amniòtica per a patologia oftàlmica a l'Hospital Universitari La Fe de València.
(DOGV número 4751 de data 12.05.2004) (en format pdf)

ORDE de 10 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca una beca per a ajuda a pràctiques professionals en automatització i captura de dades per a implantar el sistema d'informació poblacional de càncer, per a l'any 2004.
(DOGV número 4760 de data 25.05.2004) (en format pdf)

ORDE de 22 d'abril del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen cinc beques d'Informàtica i Telecomunicacions.
(DOGV número 4745 de data 04.05.2004) (en format pdf)

INSTRUCCIONS del director general de Salut Pública sobre el calendari de vacunacions sistemàtiques de la infància.
(DOGV número 4745 de data 04.05.2004) (en format pdf)


Abril

ORDE de 13 d'abril del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen 5 beques per a la realització de pràctiques professionals en els laboratoris de salut pública de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4742 de data 29.04.2004) (en format pdf)

ORDE d'1 d'abril del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca una beca per a ajuda a estudis i per a la formació en investigació en matèria de salut perinatal, per a l'any 2004.
(DOGV número 4741 de data 28.04.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 30 de març del 2004, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de pròrroga i actualització del Conveni d'assistència sanitària derivada d'accidents de tràfic per al 2004 i 2005 en l'àmbit de la sanitat pública de la Generalitat Valenciana.
(DOGV número 4741 de data 28.04.2004) (en format pdf)

ORDE de 8 de març del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega la Comissió Assessora de la Conselleria de Sanitat per a l'avaluació dels estudis post-autorització observacionals prospectius.
(DOGV número 4737 de data 22.04.2004) (en format pdf)

ORDE de 29 de març del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega el Comité per a la Informàtica i les Telecomunicacions Sanitàries de la Generalitat Valenciana (Citesan).
(DOGV número 4737 de data 22.04.2004) (en format pdf)

ORDE de 29 de març del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega el Registre de Mortalitat Perinatal de la Comunitat Valenciana.
(DOGV nº 4729, de data 08.04.2004) (en format pdf)

RESOLUCIÓ de 23 de març del 2004, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, per mitjà de la que s'inicia d'ofici expedient administratiu a fi de determinar el nombre de noves oficines de farmàcia necessàries per a oferir una adequada atenció farmacèutica a la població.
(DOGV nº 4725, de data 02.04.2004) (en format pdf)


Març

ORDE de 20 de febrer del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes per a finançar accions i projectes d'investigació específics sobre la infecció per VIH/sida i problemàtica relacionada.
(DOGV nº 4721, de data 29.03.2004) (en format pdf)

ORDE de 20 de gener del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'actualitza el fitxer Malalts Renals amb dades de caràcter personal d'esta conselleria.
(DOGV nº 4704. Dimecres, 3 de març del 2004) (en format pdf)


Febrer

ORDE de 3 de febrer del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifiquen l'Orde de 29 d'abril del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega la Comissió d'Avaluació del Plans d'Humanització de l'Atenció Sanitària, i l'Orde de 4 de desembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'anomenen els integrants de la Comissió d'Avaluació del Plans d'Humanització de l'Atenció Sanitària.
(DOGV nº 4694. Dimecres, 18 de febrer del 2004) (en format pdf)

DECRET 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat
(DOGV nº 4694. Dimecres, 18 de Febrer de 2004) (en format pdf)

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 3 de febrer del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifiquen l'Orde de 29 d'abril del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega la Comissió d'Avaluació del Plans d'Humanització de l'Atenció Sanitària, i l'Orde de 4 de desembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'anomenen els integrants de la Comissió d'Avaluació del Plans d'Humanització de l'Atenció Sanitària.
(DOGV nº 4696. Divendres, 20 de Febrer de 2004) (en format pdf)

ORDE de 7 de gener del 2004, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de la composició de la Comissió d'Actualització del Mapa Farmacèutic de la Comunitat Valenciana.
(DOGV nº 4694. Dimecres, 18 de Febrer de 2004) (en format pdf)

ORDE de 29 de gener del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el Plans Oncològic de la Comunitat Valenciana.
(DOGV nº 4691. Divendres, 13 de Febrer de 2004) (en format pdf)

ORDE de 27 de gener del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula la visita dels Delegats de Laboratoris a les Institucions Sanitàries.
(DOGV nº 4689. Dimecres, 11 de Febrer de 2004) (en format pdf)

ORDE de 7 de gener del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creguen les comissions territorials d'Incapacitat Temporal.
(DOGV nº 4683. Dimarts, 3 de Febrer de 2004) (en format pdf)

ORDE de 5 de desembre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l'Orde de 20 de maig del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el reconeixement d'oficialitat dels cursos que en matèria de sanitat se celebren a la Comunitat Valenciana.
(DOGV nº 4683. Dimarts, 3 de Febrer de 2004) (en format pdf)


Gener

Conselleria de Sanitat. Expedient número 765/2002. Redacció del plans especial del conjunt hospitalari, projecte d'execució, projecte d'instal·lacions i activitat, direcció facultativa i execució de les obres del nou Hospital Universitari La Fe de València.
(DOGV nº 4678. Dimarts, 27 de gener de 2004) (en format pdf)

DECRET 4/2004, de 16 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'acord de la Comissió Mixta de l'Excma. Diputació Provincial de València- Generalitat, pel qual es transferix el Servici de Planificació Familiar de la dita Diputació a la Generalitat, i es traspassen els corresponents mitjans personals i materials.
(DOGV nº 4674. Dimecres, 21 de gener de 2004) (en format pdf)

Correcció d'errors del Decret 198/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els criteris de selecció aplicables en els procediments d'autorització de noves Oficines de Farmàcia
(DOGV nº 4670. Jueves, 15 de gener de 2004) (en format pdf)

Resolució de 19 de desembre del 2003, del director gerent del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es disposa la publicació dels Estatuts del Consorci Hospital General Universitari de València de data 26 de desembre del 2001, reflectit com annex I del present anunci, i de l'acord de delegació de competències en matèria de personal, contractació i gestió econòmica aprovat en la sessió del Consell de Govern del consorci de data 12 de desembre del 2003
(DOGV nº 4668. Dimarts, 13 de gener de 2004) (en format pdf)

Orde de 9 de desembre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a projectes d'investigació en programes de salut, prevenció i predicció de la malaltia, i beques per a la formació i col·laboració en els projectes d'investigació de l'EVES, per a l'any 2004
(DOGV nº 4670. Jueves, 15 de gener de 2004) (en format pdf)

Orde de 22 de desembre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, durant l'exercici del 2004
(DOGV nº 4663. Dilluns, 5 de gener de 2004) (en format pdf)

Any 2003

Desembre

Correcció d'errors del Decret 198/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els criteris de selecció aplicables en els procediments d'autorització de noves oficines de farmàcia
(DOGV nº 4650. Dilluns, 15 de desembre de 2003) (en format pdf)

Resolució de 2 de desembre del 2003, conjunta de la directora general de Justícia i el director general de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut, per la qual es convoquen els cursos de capacitació específica dirigits al cos de metges forenses destinats a la Comunitat Valenciana
(DOGV nº 4646. Dimarts, 9 de desembre de 2003) (en format pdf)

Resolució de 28 de novembre del 2003, del conseller de Sanitat, per la qual s'establix el Plans de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per al 2004 (EVES). [2003/13735]
(DOGV nº 4661. Dimecres, 31 de desembre de 2003) (en format pdf)

Orde de 22 de desembre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les normes per a la concessió de subvencions destinades a finançar programes/activitats de prevenció de la SIDA i d'atenció psicosocial a pacients seropositius al VIH i que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana durant l'exercici de 2004
(DOGV nº 4661. Dimecres, 31 de desembre de 2003) (en format pdf)

Orde de 5 de desembre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega la Comissió de Seguiment del Plans de Manteniment d'Infraestructures Sanitàries (PLAMIS)
(DOGV nº 4654. Divendres, 19 de desembre de 2003) (en format pdf)

Orde de 4 de desembre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova la substitució de la vacuna enfront de la poliomielitis en el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils a la Comunitat Valenciana
(DOGV nº 4654. Divendres, 19 de desembre de 2003) (en format pdf)

Orde de 10 de novembre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, sobre tires reactives per a la determinació de la coagulació
(DOGV nº 4647. Dimecres, 10 de desembre de 2003) (en format pdf)


Novembre

Resolució de 21 d'octubre del 2003, del director general d'Ordenació, Avaluació i Investigació de la Conselleria de Sanitat, per la qual es concedix acreditació per a l'activitat d'extracció de progenitors hematopoyéticos de sang de cordó umbilical de l'Hospital Universitari Doctor Peset Aleixandre
(DOGV nº 4632. Dimarts, 18 de novembre de 2003) (en format pdf)

DECRET 228/2003, de 14 de novembre, del Consell de la Generalitat, sobre comercialització i venda de pa.
(DOGV nº 4632. Dimarts, 18 de novembre de 2003) (en format pdf)


Octubre

Orde de 16 d'octubre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de gestió de personal en diversos òrgans de la Conselleria
(DOGV nº 4619. Jueves, 30 de octubre de 2003) (en format pdf)

Decret 198/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els criteris de selecció aplicables en els procediments d'autorització de noves Oficines de Farmàcia
(DOGV nº 4604. Jueves, 14 de octubre de 2003) (en format pdf)

Decret 202/2003, de 3 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana
(DOGV nº 4603. Jueves, 7 de octubre de 2003) (en format pdf)

Orde de 22 de setembre del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Compres, establida en l'Orde de 19 de gener de 1996, per la qual es regula l'organització i funcioidnt de la central de Compres de Béns i Servicis, modificada per ordes de 16 d'abril de 1997 i de 6 d'agost de 1999, per a tots els centres pertanyents a la mateixa
(DOGV nº 4603. Jueves, 7 de octubre de 2003) (en format pdf)


Setembre

Resolució de 27 d'agost del 2003 del secretari Autonòmic per a l'Agència Valenciana de la Salut de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'atribuïxen al comissionat de la Conselleria de Sanitat en l'Hospital Comarcal de la Ribera les funcions que l'ordeidnt vigent conferix a la Direcció d'Atenció Primària de l'Àrea 10
(DOGV nº 4595 de data 25 de setembre de 2003) (en format pdf)

Correcció d'errors de l'Orde de 31 de juliol del 2003, del conseller de Sanitat, per la qual es desenvolupa el Decret 116/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat
(DOGV nº 4596 de data 26 de setembre de 2003) (en format pdf)

Orde de 31 de juliol del 2003, del conseller de Sanitat, per la qual es desenvolupa el Decret 116/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat
(DOGV nº 4576 de data 25 de setembre de 2003) (en format pdf)


Agost

Orde de 28 de juliol del 2003, del conseller de Sanitat, per la qual es creguen els fitxers informatitzats "Mizar", "Retracv" i "Garantia de Qualitat en el Procés de Donació" i se suprimixen els fitxers "Donants òrgans" i "Trasplantaments"
(DOGV nº 4569 de data 20 de agost de 2003) (en format pdf)

Correcció d'errors del Decret 137/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos, llicències i vacacions del personal al servici de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat
(DOGV nº 4568 de data 19 de agost de 2003) (en format pdf)

Orde de 28 de juliol del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de contractació administrativa i de gestió econòmica, en diversos òrgans de la Conselleria
(DOGV nº 4564 de data 12 de agost de 2003) (en format pdf)

Resolució d'1 d'agost del 2003, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'Acord Marco de cooperació entre l'Hospital Universitari La Fe de València i la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe de la Comunitat Valenciana
(DOGV nº 4562 de data 8 de agost de 2003) (en format pdf)


Juliol

DECRET 140/2003, de 25 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es prorroga el termini d'adaptació establit en el Decret 108/2000, de 18 de juliol, pel qual es regula l'autorització dels laboratoris clínics.
(DOGV nº 4553. Dilluns, 28 de juliol de 2003) (en format pdf)

DECRET 108/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula l'autorització dels laboratoris clínics.
(DOGV nº 3801. 26 de juliol de 2000) (en format pdf)

Decret 116/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4543 de data 14.07.2003)(en format pdf)

Orde de 23 juny del 2003, del conseller de Sanitat, per la qual es publica el Pacte sobre constitució de Borses de Treball per a la cobertura d'ocupació temporal en llocs de treball de Centres de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat i s'establixen les seues normes de funcioidnt. [2003/X7890]
(DOGV número 4535 de data 02.07.2003)


Juny

DECRET 81/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel que establix l'estructura orgànica de les conselleries de l'administració de la Generalitat.
(DOGV número 4533 de data 30.06.2003) (en format pdf)

DECRET 79/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel que crega i regula la Comissió Delegada del Consell per a la Investigació i Innovació Tecnològica.
(DOGV número 4533 de data 30.06.2003) (en format pdf)

Decret 86/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel que cessen els alts càrrecs de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4533 de data 30.06.2003) (en format pdf)

Decret 101/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel que anomena alts càrrecs de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4533 de data 30.06.2003) (en format pdf)

Orde de 20 de maig del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el reconeixement d'oficialitat dels cursos que en matèria de sanitat se celebren a la Comunitat Valenciana.

Decret 7/2003, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'assignen competències a les conselleries.
(DOGV número 4528 de data 23.06.2003) (en format pdf)

Acord de 3 de juny del 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es crega la figura del Comissionat de la Conselleria de Sanitat per a l'assistència sanitària integral en la zona de Torrevella. [2003/6667]
(DOGV número 4516 de data 06.06.2003)


Maig

Orde de 25 d'abril del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l'Orde de 4 d'agost del 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les condicions per a l'execució de la prestació ortoprotésica dels productes inclosos en l'article 108 del Text Refós de la LGSS (Decret 2065/1974) a través dels establiments d'adaptació d'estos articles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2003/5766]
(DOGV número 4506 de data 23.05.2003)

Orde de 5 maig del 2003, del conseller de Sanitat, per la qual es convoca nou beques per a la realització de pràctiques professionals de mitjans de comunicació social en la Conselleria de Sanitat. [2003/5461]
(DOGV número 4501 de data 16.05.2003)

Orde de 14 d'abril del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega l'Oficina del Plans del Càncer. [2003/F3748]
(DOGV número 4491 de data 02.05.2003)


Abril

Expedient número 87/2003. Contracte de gestió de servicis públics de Torrevella
(DOGV número 4482 de data 16.04.2003) (en format pdf)

Expedient número 86/2003. Gestió de servici públic per mitjà de concessió de l'Atenció Sanitària Integral en l'Àrea de Salut 10 de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4482 de data 16.04.2003) (en format pdf)

Decret 27/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, regulador de les Normes Sanitàries que han de regir per als Establiments No Sanitaris dedicats a Pràctiques d'Estètica.
(DOGV número 4473 de data 03.04.2003) (en format pdf)

Decret legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la llei sobre drogodependències i altres trastorns adictius.
(DOGV número 4473 de data 03.04.2003) (en format pdf)

Orde de 28 de febrer del 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a finançar accions i projectes d'investigació específics sobre la infecció per VIH/sida i problemàtica relacionada. [2003/3794]
(DOGV número 4476 de data 08.04.2003)


Febrer

Orde de 5 de febrer del 2003, del conseller de Sanitat, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques de professionals de farmacèutic/a en hospitals de públics de la Comunitat Valenciana dependents de la Conselleria de Sanitat per a l'exercici 2003 per a l'estudi de l'adherència al tractament i influència de la intervenció, en l'evolució dels pacients infectats pel virus de la immunodeficiència humana.
(DOGV número 4444 de data 20.02.2003) (en format pdf

LLEI 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4440 de data 14.02.2003) (en format pdf


Gener

Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4430 de data 31.01.2003) (en format pdf

Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Places de Personal Estatutari al Servici d'Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana.
(DOGV número 4430 de data 31.01.2003) (en format pdf

Resolució de 19 de desembre del 2002, de la directora general de l'Agència per a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Servicis Assistencials de la Conselleria de Sanitat, per la qual es concedix acreditació per a l'activitat de trasplantament de banyegues a l'Hospital General de València.
(DOGV número 4430 de data 31.01.2003) (en format pdf

Resolució de 12 de desembre del 2002 de la directora general de l'Agència per a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Servicis Assistencials de la Conselleria de Sanitat, per la qual es concedix acreditació per a l'activitat d'extracció d'òrgans i teixits de donants difunts a l'Hospital de Vinaròs.
(DOGV número 4429 de data 30.01.2003) (en format pdf

Resolució d'11 de desembre del 2002, de la directora general de l'Agència per a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Servicis Assistencials de la Conselleria de Sanitat, per la qual es concedix acreditació per a l'activitat d'extracció i trasplantament de membrana amniòtica per a patologia oftàlmica a l'Hospital Vega Baixa d'Oriola.
(DOGV número 4429 de data 30.01.2003) (en format pdf

Resolució de 17 gener del 2003, del secretari general de la Conselleria de Sanitat, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Taula Sectorial de Sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomeidnt temporal amb motiu de provisió reglamentària de llocs de treball.  
(DOGV número 4428 de data 29.01.2003) (en format pdf

Correcció d'errors de l'anunci del concurs públic número 87/2003, gestió de servici públic per mitjà de concessió de l'Atenció Sanitària Integral en la zona de Torrevella.
(DOGV número 4421 de data 20.01.2003) (en format pdf

Correcció d'errors de l'anunci del concurs públic número 86/2003, gestió de servici públic per mitjà de concessió de l'Atenció Sanitària Integral en l'Àrea de Salut 10 de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4421 de data 20.01.2003) (en format pdf

Resolució de 30 de desembre del 2002, del conseller de Sanitat, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de Centres de Salut Pública de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4420 de data 17.01.2003) (en format pdf

Any 2002

Desembre

Llei 12/2002, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2003
(DOGV número 4409 de data 31.12.2002) (en format pdf)

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana 
(DOGV número 4409 de data 31.12.2002) (en format pdf)

Orde de 4 de desembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'anomenen els membres integrants de la comissió d'avaluació del Plans d'Humanització de l'Atenció Sanitària.
(DOGV número 4405 de data 24.12.2002) (en format pdf)

Orde de 4 de desembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova la Carta al Pacient de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4405 de data 24.12.2002) (en format pdf)

Decret 201/2002, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen mesures especials davant de l'aparició de brots comunitaris de legionel·losi d'origen ambiental 
(DOGV número 4399 de data 16.12.2002) (en format pdf)

Atenció Sanitària Integral en l'Àrea de Salut 10 de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4396 de data 11.12.2002) (en format pdf

Concurs número 87/2003. Gestió de servici públic per mitjà de concessió de l'Atenció Sanitària Integral en la zona de Torrevella. 
(DOGV número 4396 de data 11.12.2002) (en format pdf

Correcció d'errors de l'Orde de 26 d'abril del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el transport no concertat d'usuaris i dietes d'hostalatge i manutenció en l'àmbit de la Comunitat Valenciana  
(DOGV número 4393 de data 05.12.2002) (en format pdf

Orde de 25 de novembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d'autorització de les instal·lacions sanitàries de prevenció de riscos laborals.
(DOGV número 4391 de data 03.12.2002) (en format pdf)


Novembre

Orde de 18 de novembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el contingut bàsic dels cursos de formació higienicosanitària, dirigit a professionals de l'atenció i estètica corporal.
(DOGV número 4384 de data 22.11.2002) (en format pdf)


Octubre

Acord d'1 d'octubre del 2002, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'Acord subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals amb representació en la taula sectorial de sanitat, en matèria d'eficiència dels servicis sanitaris, racionalització i homologació de les condicions retributives i laborals i jornada i horari de treball del personal al servici de les Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat
(DOGV número 4350 de data 04.10.2002) (en format pdf)

Orde de 16 d'octubre del 2002, del conseller de Sanitat, per la qual convoca dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Prestació Farmacèutica en l'Atenció Sociosanitària i en el Control i Inspecció d'Indústria Farmacèutica en la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4367 de data 29.10.2002) (en format Pdf)

Orde de 23 de setembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca procés extraordinari de consolidació d'ocupació per a la selecció i provisió de places de metge SAMU, dependents de la Conselleria e Sanitat.  
(DOGV número 4367 de data 29.10.2002) (en format Pdf)

Orde de 23 de setembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca procés extraordinari de consolidació d'ocupació per a la selecció i provisió de places de Professor de Logofonía i Logopèdia en les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4367 de data 29.10.2002) (en format Pdf)

Orde de 23 de setembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca procés extraordinari de consolidació d'ocupació per a la selecció i provisió de places de locutor CICU d'Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4367 de data 29.10.2002) (en format pdf)

Orde de 23 de setembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca procés extraordinari de consolidació d'ocupació per a la selecció i provisió de places de metge d'Urgència Hospitalària d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4367 de data 29.10.2002) (en format pdf)

Orde de 23 de setembre del 2002 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca procés extraordinari de consolidació d'ocupació per a la selecció i provisió de places de conductor-portalliteres SAMU en Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4367 de data 29.10.2002) (en format pdf)

Orden de 23 de setembre de 2002 de la Conselleria de Sanidad, por la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de conductor-camillero SAMU en Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad.
(DOGV número 4367 de data 29.10.2002) (en format Pdf)

Orde de 10 d'octubre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es fixen criteris i s'establixen les normes que han de regular el procés d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4364 de data 24.10.2002) (en format pdf)

Orde de 4 d'octubre del 2002, del conseller de Sanitat, per la qual convoca dos beques per a la realització de pràctiques professionals en el Gestor Integral de Prestació Farmacèutica Gaia en la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4364 de data 24.10.2002) (en format Pdf)


Setembre

Orde de 10 de setembre del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a ajudes a estudis i investigació en matèries d'avaluació de tecnologies sanitàries de la Direcció General de l'Agència per a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Servicis Assistencials, per a l'any 2002.
(DOGV número 4339 de data 19.09.2002) (en format Pdf)

Orde de 10 de juny del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a ajudes a estudis i investigació en matèria indicadors de qualitat de la Direcció General de l'Agència per a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Servicis Assistencials, per a l'any 2002.
(DOGV número 4332 de data 10.09.2002) (en format Pdf)

Decret 148/2002, de 10 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es crega la categoria de Metge d'Urgència Hospitalària en l'àmbit de les Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat.
(DOGV número 4336 de data 16.09.2002) (en format pdf)


Agost

Orde d'1 d'agost del 2002, de la Conselleria de Sanitat, d'adaptació del Règim Jurídic del Personal Laboral Temporal de les Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana dependents de la Conselleria de Sanitat a la naturalesa estatutària dels llocs de treball que ocupa
(DOGV número 4311 de data 09.08.2002) (en format pdf)

Orde de 24 de juliol del 2002, del conseller de Sanitat, per la qual s'establix el procediment per a la tramitació de suggeriments, queixes i agraïments respecte a l'atenció sanitària, en l'àmbit de competència de la Conselleria de Sanitat
(DOGV número 4311 de data 09.08.2002) (en format pdf)


Juliol

Orde de 6 de juny del 2002, del conseller de Sanitat, per la qual s'actualitza la tramitació d'expedients sancionadors a farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia, segons el procediment establit en el Reial Decret 1.410/1977, de 17 de juny, d'acord amb les competències dels actuals òrgans d'esta Conselleria de Sanitat
(DOGV número 4290 de data 11.07.2002) (en format pdf)


Juny

Orde de 15 d'abril del 2002 de la Conselleria de Sanitat per mitjà de la que es desenvolupa el Decret 187/2001, de 27 de novembre, pel qual es regula l'establiment, trasllat i transmissions de les oficines de farmàcia, pel que fa a l'establiment, trasllat i tancament de les oficines de farmàcia.
(DOGV número 4267 de data 10.06.2002) (en format pdf)

Orde de 22 d'abril del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenvolupa el Decret 187/2001, de 27 de novembre, del Govern Valencià, per mitjà del que es regula l'establiment, trasllat i transmissió de les oficines de farmàcia, pel que fa a les transmissions, regències i reserva de titularitat de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana.
(DOGV número 4265 de data 06.06.2002) (en format pdf)

Orde de 16 d'abril del 2002, del conseller de Sanitat, per la qual es crega el sistema d'informació farmacèutic Gaia: Gestor integral de la Prestació Farmacèutica de la Conselleria de Sanitat, s'establixen els òrgans de direcció del sistema, manteniment de les bases de dades, comités de suport i procediments de control de qualitat.  
(DOGV número 4265 de data 06.06.2002) (en format pdf)

Orde de 29 d'abril del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula la indumentària i signes identificatius de cada un dels estaments que presten atenció directa als pacients en els centres sanitaris dependents d'esta conselleria.
(DOGV número 4262 de data 03.06.2002) (en format pdf)

Orde de 29 d'abril del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega la Comissió d'Avaluació del Plans d'Humanització de l'Atenció Sanitària, adscrita a la Conselleria de Sanitat.  
(DOGV número 4262 de data 03.06.2002) (en format pdf)


Mayo

Orde de 6 de maig del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les condicions i requisits tècnics d'instal·lació i funcioidnt de les consultes i clíniques dentals
(DOGV número 4257 de data 27.05.2002) (en format pdf)

Orde de 28 de febrer del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes de la Direcció General de l'Agència per a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Servicis Assistencials, per a projectes d'investigació en l'àrea d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries.
(DOGV número 4251 de data 17.05.2002) (en format pdf)

Orde de 23 d'abril del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les normes per a la concessió de subvencions destinades a finançar programes/activitats de prevenció de la SIDA i d'atenció psicosocial a pacients seropositius al VIH i que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana durant l'exercici de 2002
(DOGV número 4243 de data 07.05.2002) (en format pdf)

Resolució de 20 de març del 2002, del conseller de Sanitat, per la qual s'establix el Plans de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per al bienni 2002-2003.
(DOGV número 4240 de data 02.05.2002) (en format pdf)

Abril

Orde de 12 de març del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a projectes d'investigació en programes de salut i beques per a la formació i col·laboració en els projectes d'investigació de l'EVES, per a l'any 2002
(DOGV número 4238 de data 29.04.2002) (en format pdf)

Correcció d'errors de l'Orde de 12 de març del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a projectes d'investigació en programes de salut i beques per a la formació i col·laboració en els projectes d'investigació de l'EVES, per a l'any 2002
(DOGV número 4247 de data 13.05.2002) (en format pdf)

Orde de 8 de març del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a projectes d'investigació en biomedicina, per a l'any 2002
(DOGV número 4238 de data 29.04.2002) (en format pdf)

Orde d'1 de març del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes per a l'organització de reunions i actes científics de caràcter sanitari a la Comunitat Valenciana, així com per a publicacions i revistes científiques
(DOGV número 4238 de data 29.04.2002) (en format pdf)

Orde d'11 de març del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a cursos i estada d'especialistes en sanitat en centres o instal·lacions de reconegut prestigi per a l'any 2002
(DOGV número 4237 de data 26.04.2002) (en format pdf)

Orde de 27 de febrer del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix l'informe de Salut de l'Escolar com a document sanitari d'utilització obligatòria per a l'accés a un centre escolar o per a l'inici d'etapa educativa
(DOGV número 4218 de data 27.03.2002) (en format pdf)

Març

Resolució de 5 de març 2002, del director general per als Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la que s'oferta la integració en els règims estatutaris d'institucions sanitàries de la Seguretat Social a personal laboral o funcionari de centres de planificació familiar transferits per distints ajuntaments de la Comunitat Valenciana
(DOGV número 4211 de data 15.03.2002) (en format pdf)

Orde de 6 de març del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les condicions de finançament, per als pacients amb tuberculosi, de les especialitats amb els principis actius: rifabutina, rifampicina, isoniazida, pirazinamida i etambutol
(DOGV número 4212 de data 18.03.2002) (en format pdf)

Correcció d'errors de l'Orde de 6 de març del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les condicions de finançament, per als pacients amb tuberculosi, de les especialitats amb els principis actius rifabutina, rifampicina, isoniazida, pirazinamida i etambutol
(DOGV número 4244 de data 08.05.2002) (en format pdf)

Resolució de 28 de febrer del 2002, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i el Consell Superior d'Investigacions Científiques per a la col·laboració del Grup de Genètica Molecular Humana de l'Institut de Biomedicina de València del Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Unitat de Genètica de l'Hospital Universitari La Fe de València
(DOGV número 4211 de data 15.03.2002) (en format pdf)

Orde de 8 de febrer del 2002, del conseller de Sanitat, per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals de metge en la Conselleria de Sanitat
(DOGV número 4209 de data 13.03.2002) (en format pdf)

Febrer

Orde de 19 de desembre del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix l'obligatorietat d'incloure el número d'identificació del Sistema d'Informació Poblacional (SIP), en tots els documents normalitzats per a l'atenció a pacients i fitxers informatitzats de la Conselleria de Sanitat i es determina la data d'entrada en vigor de la targeta sanitària com a únic document vàlid per al reconeixement de l'assistència sanitària en el nostre àmbit per als ciutadans valencians
(DOGV número 4187 de data 11.02.2002) (en format pdf )

Orde d'11 de gener del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o grups de persones legalment constituïts per a este objectiu
(DOGV número 4185 de data 07.02.2002) (en format pdf )

Orde de 24 de gener del 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega la Comissió de Valoració del Dany Corporal
(DOGV número 4183 de data 05.02.2002) (en format pdf)

Any 2001

Desembre

Resolució de 28 de desembre del 2001, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València per a la creació d'un consorci per a la gestió de l'Hospital General Universitari de València
(DOGV número 4158 de data 31.12.2001) (en format pdf)


Novembre

Resolució de 12 de novembre del 2001, de la Direcció General per als Recursos Humans, per la qual es convoca concurs de trasllats voluntaris per a cobrir diverses places de facultatiu especialista d'Àrea d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat
(DOGV número 4132 de data 21.11.2001) (en format pdf)

Resolució de 29 d'octubre del 2001, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al conveni d'assistència sanitària derivada d'accidents de tràfic per al 2001 en l'àmbit de la sanitat pública de la Generalitat Valenciana
(DOGV número 4125 de data 12.11.2001) (en format pdf)

Orde de 21 de setembre del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l'Orde de 4 d'agost de 2.000 que establix les condicions per a l'execució de la prestació ortoprotésica dels productes inclosos en l'article 108 del Text Refós de la Llei General de Seguretat Social (Decret 2.065/1974, de 30 de maig) a través dels establiments d'adaptació d'estos productes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
(DOGV número 4119 de data 02.11.2001) (en format pdf)

Resolució de 21 de setembre del 2001, del conseller de Sanitat, per la qual es modifica el Catàleg General d'Especialitats de Material Ortoprotésico en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, relatiu a productes inclosos en l'article 108 de la Llei General de la Seguretat Social (Decret 2.065/1974, de 30 de maig)
(DOGV número 4119 de data 02.11.2001) (en format pdf)


Octubre

Decret 149/2001, de 5 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'establix el procediment d'autorització de noves Oficines de Farmàcia
(DOGV número 4106 de data 15.10.2001) (en format Pdf)


Setembre

Orde de 4 de setembre del 2001, de la Conselleria de Sanitat per la qual es convoquen beques per a finançar accions i projectes d'investigació específics sobre la infecció per VIH/sida i problemàtica relacionada
(DOGV número 4096 de data 28.09.2001) (en format pdf)

Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana
(DOGV número 4083 de data 11.09.2001)(en format pdf)

Orde conjunta de 20 de setembre del 2001, de les conselleries de Sanitat i Justícia i Administracions Públiques, sobre capacitació específica dels metges forenses amb destí a la Comunitat Valenciana
(DOGV número 4101 de data 05.10.2001) (en format pdf)


Agost

Orde de 6 d'agost del 2001 del conseller de Sanitat per la qual s'estructura i organitza el Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana
(DOGV número 4075 de data 30.08.2001) (en format pdf)

Orde de 7 d'agost del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es revisen les condicions econòmiques aplicables a l'assistència sanitària concertada amb mitjans aliens durant l'any 2001, en l'àmbit de la mateixa Conselleria, per als contractes sotmesos expressament a esta revisió
(DOGV número 4074 de data 29.08.2001) (en format pdf)

Acord entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals presents en la Taula Sectorial de Sanitat sobre calendari de negociació i desenvolupament en el seu àmbit de l'Acord de 26 de juny del 2001 entre El Govern Valencià i les organitzacions sindicals en matèria de reducció de la temporalitat
(DOGV número 4074 de data 29.08.2001) (en format pdf)


Juliol

Orde de 6 de juliol del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix el procediment d'utilització i control de medicaments estupefaents en els centres hospitalaris
(DOGV número 4061 de data 09.08.2001) (en format pdf)

Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, sobre Registre i Acreditació de Centres i Servicis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius, a la Comunitat Valenciana
(DOGV número 4044 de data 17.07.2001) (en format pdf)

Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms
(DOGV número 4042 de data 13.07.2001) (en format pdf)

Orde de 16 de juliol del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes de la Direcció General de l'Agència per a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Servicis Assistencials, per a projectes d'investigació en l'àrea d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries
(DOGV número 4054 de data 31.07.2001) (en format pdf)

Orde de 24 de juliol del 2001, del conseller de Sanitat, per la qual es convoca quatre beques per a la realització de pràctiques professionals de farmacèutic/a en la Conselleria de Sanitat
(DOGV número 4062 de data 10.08.2001) (en format pdf)

Orde de 25 de juliol del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix el procediment d'alertes farmacèutiques a la Comunitat Valenciana
(DOGV número 4061 de data 09.08.2001) (en format pdf)

Orde de 26 de juliol del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar activitats d'interés sociosanitari, dutes a terme per institucions sense ànim de lucre
(DOGV número 4062 de data 10.08.2001) (en format Pdf

Orde de 31 de juliol del 2001, de la Conselleria de Sanitat, de Creació d'Unitats d'Atenció Farmacèutica a Pacients Externs (UFPE)
(DOGV número 4064 de data 14.08.2001) (en format pdf )
- Correcció d'errors de data 10.09.2001 (en format pdf )

Orde de 31 de juliol del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crega una unitat de farmacologia clínica dins del programa d'ús racional del medicament
(DOGV número 4061 de data 09.08.2001) (en format pdf )


Juny

Orde de 26 de juny del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per mitjà de la que es desenvolupa el Decret 187/1997, de 17 de juny, pel que fa a jornada, horaris ordinaris per a oficines de farmàcia ubicades en zones turístiques, servicis d'urgència en casos especials i localització de servicis d'urgència, i procediment per a la realització d'un horari superior a l'ordinari
(DOGV número 4051 de data 26.07.2001)(en format pdf )

Orde de 27 de juny del 2001, del conseller de Sanitat, per la qual es convoca nou beques per a la realització de pràctiques professionals de mitjans de comunicació social en la Conselleria de Sanitat
(DOGV número 4043 de data 16.07.2001) (en format pdf )


Maig

Orde de 3 de maig del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'actualitza la relació de fitxers informatitzats amb dades de caràcter personal d'esta Conselleria
(DOGV número 4038 de data 09.07.2001) (en format pdf )

Orde de 16 de maig del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen els requisits i condicions bàsiques d'autorització i funcioidnt per a consultes de professionals sanitaris
(DOGV nº 4013 de 4.06.2001) (en format pdf )

Orde del 21 de maig del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a projectes d'investigació en programes de Salut, per a l'any 2001
(DOGV número 4011 de data 31.05.2001) (en format pdf )

Orde de 23 de maig del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen ajudes per a l'organització de reunions i actes científics de caràcter sanitari a la Comunitat Valenciana, així com per a publicacions i revistes científiques
(DOGV número 4038 de data 09.07.2001) (en format pdf )


Abril

Decret 72/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l'atenció continuada en l'àmbit de l'atenció primària
(DOGV nº 3975 de 6-4-01) (en format pdf )

Acord de 2 d'abril del 2001, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen les retribucions del complement d'atenció continuada dels Equips d'Atenció Primària
(DOGV nº 3975 de 6.04.2001) (en format pdf )

Orde de 30 d'abril del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establixen les normes per a la concessió de subvencions destinades a finançar programes/activitats de prevenció de la SIDA i d'atenció psicosocial a pacients seropositius al VIH i que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana durant l'exercici de 2001
(DOGV número 4012 de data 01.06.2001) (en format pdf )


Març

Decret 53/2001, de 13 de març, del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/1999, de 5 d'octubre, amb relació a la provisió de places de personal estatutari dependent de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat
(DOGV nº 3961 de 16.03.2001) (en format pdf )


Febrer

Orde de 15 de febrer del 2001, de la Conselleria de Sanitat per la qual es modifica el llistat de les malalties sotmeses a declaració obligatòria
(DOGV nº 3956 de 9.03.2001) (en format pdf )

Orde conjunta de 22 de febrer del 2001, de les conselleries de Medi Ambient i Sanitat, per la qual s'aprova el protocol de neteja i desinfecció dels equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi
(DOGV nº 3948 de 27.02.2001) (en format pdf )

Resolució de 28 de febrer del 2001, del conseller de Sanitat, per la qual es regula la utilització de talonaris de receptes oficials del Sistema Nacional de Salut, part de consulta i hospitalització p.10 i full d'interconsulta per part dels facultatius mèdics de les residències d'atenció sociosanitària públiques, de gestió integral i concertades
(DOGV nº 3967 de 27.03.2001) (en format pdf )


Gener

Orde de 26 de gener del 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen beques per a ajudes a estudis i investigació en matèries d'avaluació de tecnologies sanitàries de la Direcció General de l'Agència per a la Qualitat, Avaluació i Modernització dels Servicis Assistencials, per a l'any 2001
(DOGV nº 3955 de 8.03.2001) (en format pdf)


Normativa Autonómica Valenciana en Drogodependencias

1.- Marco normatiu bàsic

Decret legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat pel s'aprova el text refós de la llei sobre drogodependències i altres trastorns addictius. (DOGV Nº 4.473 DE 3/04/2003)


2.- Organització i competències

2.1.- Organització Conselleria

Decret 120/2007 de 27 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat. (DOGV Nº 5566)

Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

Decret 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. [2007/9008]

2.2.- Òrgans consultius en matèria de drogodependències

Text refós: Decret 238/1997, de 9 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius i decret 136/2001, de 26 de juliol, del Govern Valencià, de modificació del Decret 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius. (No existeix en el DOCV, és una refosa a efectes de lectura que està en el llibre "NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS").

Decret 186/2005, de 2 de desembre del Consell de la Generalitat, de modificació del Decret 238/1997, de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, modificat parcialment pel Decret 136/2001, de 26 de juliol.[2005/X13519]

Decret 238/1997 de 9 de setembre, pel qual es constitueixen els òrgans consultius, i d'assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius modificat pel Decret 136/2005, de 12 de juliol i pel Decret186/2005, de 2 de desembre.

2.3.- Estructures politico-administratives

Text refós: Decret 98/1998, de 14 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de les estructures politico-administratives en matèria de drogodependències i altres trastornso addictius i Decret 109/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 98/1998, de 14 de juliol, del Govern Valencià, que va aprovar el reglament orgànic i funcional de les estructures politico-administratives en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius. (No existeix en el DOCV, és una refosa a efectes de lectura que està en el llibre "NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS).

Decret 110/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crega l'observatori valencià sobre drogodependències i altres trastorns addictius (DOGV Nº 4.022 DE 15/06/2001)


3.- Acreditacions

Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, sobre registre i acreditació de centres i serveis d'Atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, a la Comunitat Valenciana. (DOGV Nº 4.044 DE 17/07/2001)


4.- Assistència Sanitària

Orde de 7 de juliol de 1997, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creguen les unitats de conductes addictives, en determinades àrees de salut de la Comunitat Valenciana. (DOGV Nº 3.092 DE 3/10/1997)

Inclou la correcció d'errors de l'Orde de 7 de juliol de 1997, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creguen les unitats de conductes addictives, en determinades àrees de salut de la Comunitat Valenciana. (DOGV Nº 3.133 DE 1/12/1997)

Relació de Decrets del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven les transferències de determinades unitats de conductes addictives de tituralidad municipal. (DOGV Nº 4.505 DE 22/05/2003)


5.- Prevenció

Decret 78/1999, d'1 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen els criteris bàsics per a l'acreditació dels programes de prevenció en drogodependències i altres trastorns addictius, i es constitueix el Comité Tècnic de Prevenció de les drogodependències de la Comunitat Valenciana. (DOGV Nº 3.514 DE 10/06/1999)


6.- Publicitat

Decret 53/2006 pel qual es desenvolupa la llei 28/2005 de mesures sanitàries enfront del tabaquisme en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Correcció d'errors del Decret 53/2006 sobre el desenvolupament de la llei 28/2005 de mesures enfront del tabaquisme.


7.- Concerts

Decret 51/1999, de 30 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament que regula les normes a què han de sotmetre's els concerts a celebrar per l'administració de la Generalitat Valenciana amb els centres d'iniciativa social de titularitat privada. (DOGV Nº 3.475 DE 16/04/1999)

Orde de 27 de novembre del 2000, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases generals per a les convocatòries públiques de concerts per a places assistencials en determinats centres d'atenció i/o prevenció de drogodependències. (DOGV Nº 3.891 DE 4/12/2000)

Orde de 4 de desembre del 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifiquen les bases generals per a les convocatòries públiques de concerts per a places assistencials en determinats centres d'atenció i/o prevenció de drogodependències contingudes en l'orde de la Conselleria de Benestar Social, de 27 de novembre del 2000. (DOGV Nº 4.399 DE 16/12/2002)

Orde de 16 de març del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'efectua convocatòria pública de concerts per a places assistencials en determinats centres d'atenció i/o prevenció de drogodependències per al període 2005-2008, a l'empara de les bases generals contingudes en l'orde de la Conselleria de Benestar Social de 27 de novembre del 2000.

Per a visualitzar les pàgines del DOGV en format PDF és necessari disposar del lector d'Atovó Acrobat. Pot aconseguir una còpia gratuïta.
   Per a visualitzar els pàgines del DOGV és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Podeu aconseguir-ne una còpia gratuïta.

Imatge de Adobe Acrobat