Informació al Ciutadà

Accés a l'enquesta de salutació en el portal web de la Conselleria de Sanitat

Jornada: "Les enquestes de sanitat com a font d'informació sanitària" (26 de març del 2007)