Información al Ciudadano

Targeta Sanitària

Targeta Sanitària Individual

Informació específica sobre la Targeta Sanitària Assegurament sanitari Targeta Sanitària Individual SIP Model de la Targeta Sanitària Ús de la Targeta Sanitària Recomanacions per a conservar la targeta Targeta Sanitària Individual per a xiquets de bolquers
Imagen Portada SIP

Informació específica sobre la Targeta Sanitària

Assegurament sanitari

L’assegurament sanitari és el conjunt de procediments administratius, normatius i tècnics destinats a garantir els drets de protecció de la salut dels ciutadans. Es compon de:

Targeta Sanitària Individual SIP

La Targeta Sanitària és l’element efectiu d’identificació de cada ciutadà i d’acreditació del tipus de servicis i de prestacions sanitàries que legalment i individualment té reconegudes a la Comunitat Valenciana. La informació que conté la targeta s’extrau de les dades arreplegades pel Sistema d’Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat.

La Targeta Sanitària acredita el nivell de prestacions sanitàries públiques que cada ciutadà té legalment reconegut en el Sistema Nacional de Salut d’acord amb la normativa d’assegurament vigent en cada moment.

Tindre la Targeta Sanitària SIP no implica tindre reconegut el dret a prestacions sanitàries públiques.

Les targetes sanitàries individuals emeses per la Conselleria de Sanitat no modifiquen, si és el cas, l’obligació dels titulars o de tercers d’assumir el cost de l’assistència sanitària proporcionada pel sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.

Model de la Targeta Sanitària SIP

Anvers
Anvers Model Targeta Sanitària
Revers
Anvers Model Targeta Sanitària

Camps de la Targeta Sanitària SIP

Descripció de la Modalitat
Mod. At.Primària. Especialitzada Hospital Urgències
MUFACE
MUFACE PRIVAT AMB AP
MFCEPR S N N S
MUFACE PÚBLIC
MFCEPU S S S S
MUFACE PÚBLIC AMB DISCAPACITAT
MFCDIS S S S S
MUGEJU
MUGEJU PRIVAT AMB AP
MGJUPR S N N S
MUGEJU PÚBLIC
MGJUPU S S S S
MUGEJU PÚBLIC AMB DISCAPACITAT
MGJDIS S S S S
ISFAS
ISFAS PRIVAT AMB AP
ISFASP S N N N
ISFAS 1 AS. TOTAL ( MENYS FARMACIA)
ISFAS1 S S S S
ISFAS 4 AS PARCIAL ( NOMÉS PRIMÀRIA)
ISFAS4 S N N N
ISFAS 2 ASIST AMBULATÒRIA ( MG-PDT-ESP)
ISFAS2 S S N N
ISFAS 1 AMB DISCAPACITAT
ISFDIS S S S S
ISFAS 4 (AS PARCIAL) AMB DISCAPACITAT
ISFDIS S N N N
ISFAS URGÈNCIA AMB DISCAPACITAT
ISFDIS N N N S
ISFASU
ISFASU N N N S


Els textos que s'oferixen en esta secció estan destinats al seu ús com a instrument documental i les institucions No es fan responsables del seu contingut. Estos textos no tenen cap validesa jurídica. Per a fins jurídics, consulte els textos Publicats en els diaris oficials.


Utilització de la targeta sanitària

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, la targeta sanitària SIP s’ha de presentar sempre que s’acudix a sol·licitar o rebre prestacions sanitàries en els centres assistencials públics i en les farmàcies.

Els centres i institucions sanitàries poden sol·licitar en qualsevol moment l’exhibició d’un document oficial d’identitat, nacional o estranger, que acredite fefaentment que el portador de la targeta n’és el titular.

És important que si la seua targeta li reconeix drets assistencials, la porte sempre quan estiga de viatge per Espanya, per a accedir als servicis sanitaris públics.

La targeta SIP no reconeix drets fora del territori nacional.

RECORDE:

Recomanacions per conservar la targeta

És important conservar la targeta sanitària SIP correctament:

Targeta Sanitària Individual per a xiquets de bolquers

Com obtindre la targeta sanitària un nounat.