Informació al Ciutadŕ

Drogodependčncies

Guia de recursos d'atenció
Imagen Portada

Guia de recursos d'atenció

assistčncia sanitŕria per províncies

evitació i reducció de danys per províncies

prevenció per províncies

inserció per províncies

valoració i suport a drogodependents amb problemes legals en cada província


Per a visualitzar les pŕgines en format PDF és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Pot aconseguir una cňpia gratuďta.

Ir a la página oficial de Adobe Acrobat