Informació al Ciutadà

Donació i trasplantament

Trasplantament d'òrgans i teixits


Imatge Portada Ciutadà

QUÈ ÉS EL TRASPLANTAMENT D'ÒRGANS I TEIXITS?

És la substitució d'un òrgan (cor, pulmons, fetge, renyons, pàncrees, etc.) o un teixit (ossos, pell, còrnies, etc.) malalt per un òrgan o teixit sa. El procés del trasplantament és molt més llarg que el de la donació.

La recerca de donants naix de la necessitat d'òrgans sans per a pacients que han perdut la funció dels seus per alguna malaltia. El trasplantament és una indicació terapèutica resolutiva i eficaç en els estadis terminals i irreversibles de renyó, cor, fetge, pulmó i pàncrees. Els pacients amb problemes greus en el renyó o en la funció endocrina pancreàtica (diabètics) tenen una alternativa terapèutica al trasplantament: la diàlisi i l'administració d'insulina, respectivament, si bé estes no són mai solucions definitives. En el cas dels receptors d'un cor, de pulmons o de fetge, el temps de demora és vital, perquè sense eixos òrgans donats la seua vida està en un greu perill, per la qual cosa patixen una espera angoixosa. Alguns pacients en llista d'espera d'estos tres òrgans moren esperant.