Informació al Ciutadà

Donació i trasplantament

Informació sobre òrgans i teixits

Donació d'òrgans i teixits Qui pot ser donant? Com i quan fer-se donant? Altres donacions
Imatge Portada Ciutadà

Donació d'òrgans i teixits

Donar significa cedir o concedir alguna cosa voluntàriament i gratuïtament. En el cas que ens ocupa, la donació suposa un fet de suprema generositat, ja que es tracta de donar òrgans o teixits humans per a trasplantament sense que medie cap compensació econòmica entre donant i receptor.

A pesar dels nombrosos avanços científics, el trasplantament constituïx moltes vegades l'única alternativa de vida per a alguns malalts, però per a trasplantar és imprescindible la concurrència prèvia del donant. De fet, l'increment dels trasplantaments ha sigut possible gràcies a la progressiva conscienciació de la societat respecte al fet de donar.

Encara que en vida es pot ser donant de sang i d'alguns teixits, el trasplantament d'òrgans es fa generalment a partir de donants cadàver. Per a conéixer la voluntat del finat respecte a la donació, es recorre als seus familias pròxims, per la qual cosa és important haver expressat la pròpia opinió sobre la possibilitat de donar.


Qui pot ser donant?

Teòricament, qualsevol persona que en vida no s'haja manifestat en contra, pot ser donant d'òrgans i de teixits

En principi no hi ha límit d'edat, encara que sí que és necessari que la mort cerebral del donant es produïsca en l'hospital, en una UCI mòbil o SAMU, per a poder fer totes les proves i conservar adequadament els òrgans.

La mort cerebral o mort encefàlica és el cessament irreversible de totes les funcions cerebrals, la qual cosa suposa la mort de la persona. El diagnòstic mèdic legal de la mort cerebral o mort encefàlica està actualment regulat en l'annex 1 del Reial Decret 2070/1999, de 30 de desembre de 1999.

El procés de donació s'inicia amb les constatacions legals estipulades després de produir-se la mort de l'individu, en haver cessat definitivament les seues funcions cardiorespiratòries o encefàliques. Quan passa això, es poden conservar de manera artificial els òrgans del cos per a trasplantament.

En tot el procés es manté absoluta confidencialitat, i es garantix que la seua finalitat és la d'afavorir la salut o les condicions de vida del trasplantat.


Com i quan fer-se donant?

Si vosté es planteja la possibilitat de ser donant, l'única cosa que ha de fer és comunicar la decisió a la seua família o gent pròxima, ja que seran ells els primers a ser consultats. Si observa reticències, argumente sobre la fermesa de la seua decisió, cal esperar que ells, arribat el cas, respecten la seua voluntat. En un futur podrà fer constar el seu desig de ser donant en el document d'últimes voluntats, mentrestant, si ho desitja, pot imprimir, omplir i portar en la seua cartera la targeta que adjuntem.


Altres donacions

DONACIÓ DE SANG

Per al tractament d'hemorràgies provocades per malalties, accidents, intervencions quirúrgiques, trasplantaments, etc. s'utilitza cada dia una gran quantitat de sang i dels seus derivats.

La donació de sang no és perjudicial per a la salut, i els únics requisits imprescindibles per a fer-se donant són: ser major de 18 anys i menor de 65, pesar més de 50 kg i no tindre cap contraindicació, la qual cosa es garantix per mitjà de la prèvia valoració mèdica i els exàmens pertinents.

DONACIÓ DE MEDUL·LA ÒSSIA

En el tractament d'algunes malalties, com alguns tipus de leucèmia, és necessari el trasplantament de medul·la òssia. Quan és possible, esta s'extrau de familiars pròxims, però moltes vegades no hi ha esta possibilitat i fa falta trobar un donant compatible.

Pot ser donant de medul·la òssia qualsevol persona, entre 18 i 55 anys d'edat, amb bon estat de salut. En les persones sanes, la medul·la òssia es regenera sola, com la sang, però la seua extracció requerix una intervenció quirúrgica que es practica en l'hospital. Una vegada analitzada la seua sang, el donant de medul·la òssia haurà d'acceptar el compromís moral de donar la medul·la quan sorgisca un malalt que la necessite. Per descomptat, el donant podrà reconsiderar la seua decisió en qualsevol moment.