Informació al professional

Direcció General de Recursos Humanos

Concurs Direccions Assistencials
Imatge Portada d'Informació al Professional

Concurs Direccions Assistencials

Categoria: Data límit de presentació de sol·licituds Enllaços
2011_05_Hospital Doctor Peset: Jefe de Servicio de Cirugía General y del Ap. Dig. 30/06/2011
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2011_05_Hospital Francesc de Borja de Gandia: Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación 30/06/2011
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2011_05_Hospital Francesc de Borja de Gandia: Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico 30/06/2011
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2011_10_Hospital General de Elda: Jefe de Sección de Otorrinolaringología 21/11/2011
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_01_Hospital Arnau de Vilanova: Jefe de Servicio de Análisis Clínicos 29/02/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_02_Hospital de Alcoy: Jefe de Sección de Medicina de Urgencias 02/04/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_02_Hospital Doctor Peset: Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 02/04/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_05_Hospital General de Alicante: Jef. Sección de Medicina Interna (Ev. continuidad) 08/06/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
2012_05_Hospital General de Alicante: Jef. Servicio de Cirugía General y Ap. Digestivo (Ev. continuidad) 08/06/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
2012_05_Hospital General de Alicante: Jef. Servicio de Obstetricia Ginecología (Ev. continuidad) 08/06/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_05_Hospital Lluis Alcanyís de Xàtiva: Jef. Servicio de Cirugía Ortop. y Traumatología (Ev. continuidad) 08/06/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_06_Centro_Transfusiones_Valencia: Jef. de Sección de Hematología y Hemoterapia 25/07/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_06_Hospital de Villajoyosa: Jefe de Sección de Documentación Clínica y Admisión 25/07/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_06_Hospital General de Elche: Jefe de Sección de Dermatología y Venereología 25/07/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_06_Hospital General de Elche: Jefe de Sección de Obstetricia Ginecología 25/07/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_06_Hospital General de Elche: Jefe de Sección de Otorrinolaringología 25/07/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_06_Hospital General de Elche: Jefe de Sección de Unidad Hospitalización a Domicilio 25/07/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_06_Hospital General de Elche: Jefe de Sección de Urología 25/07/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_10_Hospital General de Alicante: Jef. Sección Cirugía Ortopédica y Traumatología 31/10/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_11_Hospital de Alcoy: Jefe de Sección de Medicina Intensiva 27/12/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
2012_11_Hospital de Alcoy: Jefe de Servicio de Obstetricia Ginecología 27/12/2012
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
Hospital Clínico de Sant Joan: Jefe Sección de Oncología Médica 13/06/2009
Convocatòria
Comissió de valoració
Sol·licitud
més informació
Hospital Clínico Sant Joan: Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica 16/11/2007
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació
Hospital de la Plana: Jefe de Servicio de Pediatría 03/03/2004
Convocatòria
Sol·licitud
més informació
Hospital de Orihuela: Jefe de Servicio de Obstetricia / Ginecología (Ev.continuidad) 16/02/2007
Convocatòria
Comissió de valoració
Hospital de Orihuela: Jefe de Servicio de Pediatría (Ev.continuidad) 16/02/2007
Convocatòria
Comissió de valoració
Hospital de Sagunto: Jefe de Servicio de Cirugía General y del AD 25/11/2006
Convocatòria
Comissió de valoració
més informació


Nota: esta taula és només informativa i no té valor legal.

Per a visualitzar documents en format PDF és necessari disposar del lector d'Adobe Acrobat. Podeu aconseguir-ne una còpia gratuïta.

Adobe Acrobat