Direcció General de Farmacia

Establiments de Fabricació 'a mida' i de Distribució de Productes Sanitaris autoritzats a la Conselleria de Sanitat


Imagen Portada Farmacia

Relació d'Establiments de Distribució de Productes Sanitaris

ORDE de 14 de novembre del 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea i regula el Registre de llicències concedides, per la Conselleria de Sanitat, a establiments de fabricació a mida i de distribució de productes sanitaris [2005/12924]

Provincia: