Informació al professional

Publicacions
Fons Editorial i Documental


El nostre fons editorial aglutina les publicacions editades per la Conselleria de Sanitat.

En este fons s'inclouran, sempre que siga possible, versions digitalitzades de les monografies o publicacions periòdiques que editem anualment.

Accés al Fons Editorial Este enlace abre una nueva ventana


Altres Publicacions


Accés al Portal de revistes electròniques de la Conselleria Este enlace abre una nueva ventana

Accés al Catàleg Col·lectiu de publicacions de Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat – C17 Este enlace abre una nueva ventana

Accés a la Biblioteca Cochrane Plus Este enlace abre una nueva ventana

Accés a la Biblioteca Hospital La Fe Este enlace abre una nueva ventana